เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
การจัดการลูกสุกรขณะคลอดและหลังคลอด เพื่อให้อัตราการตายต่ำ
   
ปัญหา :
 
 
    ผมเลี้ยงสุกรไว้หลายรุ่น และคัดเลือกแม่พันธุ์ไว้ 2-3 แม่ หลังการผสมพันธุ์ เมื่อคลอดลูกแล้วมักตายเป็นส่วนใหญ่ ผมมีปัญหาเรื่องนี้มาก จึงขอเรียนถามคุณหมอเกษตร ทองกวาว ว่าผมควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ผมจึงขอคำแนะนำจากท่าน
วิธีแก้ไข :
 
    การจัดการหรือการดูแลลูกสุกรขณะคลอด และหลังคลอดที่ดี เพื่อให้เปอร์เซ็นต์การรอดตายของลูกสุกรสูงนั้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ เมื่อแม่หมูคลอดลูก ให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดตัวลูกสุกรให้แห้ง ล้วงเอาน้ำเมือกออกจากปากและจมูก ตัดและผูกปลายสายสะดือให้ห่างจากผิวหน้าท้อง 1-2 นิ้ว ทารอยแผลด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน ตัดเขี้ยวออกให้หมดป้องกันกัดเต้านมแม่ ให้ลูกสุกรกินนมน้ำเหลืองจากเต้านมแม่ เพื่อให้ได้รับภูมิคุ้มกันโรคกับลูกสุกรก่อน 36 ชั่วโมง หลังคลอดระยะ 15 วันแรก กกให้ความอบอุ่นกับลูกสุกร อายุ 10 วัน เริ่มให้อาหารข้นสุกรเล็ก โดยให้ทีละน้อยแต่บ่อยครั้งเป็นการฝึกให้กินอาหารข้น หรือเรียกว่าอาหารเลียราง ให้หย่านมลูกเมื่ออายุ 28 วัน หรือ 4 สัปดาห์ ลูกสุกรระยะนี้จะมีน้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัม ควรย้ายแม่ออกจากคอก และอีก 3-5 วัน ให้ย้ายลูกสุกรออกไปเลี้ยงในคอกอนุบาล อายุ 6 สัปดาห์ ให้วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ จะคุ้มโรคได้ 6 เดือน อายุ 7 สัปดาห์ ให้วัคซีนป้องกันโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยและให้ซ้ำอีกทุก 6 เดือน อายุ 2 สัปดาห์ ให้ยาถ่ายพยาธิให้ซ้ำอีกทุก 6 เดือน เช่นเดียวกัน อาหาร นับว่ามีความสำคัญ การเจริญเติบโตและแข็งแรงต่อลูกสุกรที่มีอายุระหว่าง 4-6 สัปดาห์ ส่วนผสมของอาหารประกอบด้วยปลายข้าวนึ่ง หางนมผง กากถั่วเหลือง ถั่วเหลืองอบ ปลาป่น ไดแคลเซียมฟอสเฟต น้ำตาลทราย ไขมัน เกลือป่น ไลซีน ยาปฏิชีวนะ และพรีมิกซ์ 49.6 5.1 16.0 16.0 5.0 3.0 2.0 2.0 0.3 0.1 0.5 และ 0.5 กิโลกรัม ตามลำดับ การดูแลเอาใจใส่ลูกสุกรตามคำแนะนำข้างต้น คุณจะสามารถผลิตลูกสุกรที่แข็งแรงและสมบูรณ์ได้ตามความต้องการ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ปีที่ 16 ฉบับที่ 334
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM