เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
แกลดิโอลัส ปลูกได้ผลดีในที่อากาศหนาวเย็น
   
ปัญหา :
 
 
    ผมสนใจจะปลูกแกลดิโอลัสเพื่อความสวยงามประดับสวนที่จังหวัดพิษณุโลก ผมจะปลูกได้หรือไม่ ปัจจุบันมีพันธุ์เด่นอะไรบ้าง มีวิธีปลูกอย่างไร และผมจะติดต่อซื้อพันธุ์ได้จากที่ไหน หวังว่าคงจะได้รับคำตอบจากคุณหมอเกษตรนะครับ
วิธีแก้ไข :
 
    แกลดิโอลัส เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้ ปรับตัวได้ดีเมื่อนำมาปลูกที่จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ปัจจุบันแหล่งปลูกใหม่เพิ่มขึ้นที่จังหวัดสุโขทัย เลย และเพชรบูรณ์ แกลดิโอลัสเป็นพืชหัว หรือคอร์ม ซึ่งเป็นส่วนโคนของลำต้นที่ขยายเบ่งตัวกลมคล้ายหัวของพืช ทำหน้าที่เก็บสะสมอาหาร ลักษณะของหัวกลม ส่วนสูงน้อยกว่าส่วนกว้าง หัวถูกห่อหุ้มด้วยโคนใบ 4-5 ใบ ป้องกันการสูญเสียน้ำจากส่วนหัว เมื่อลอกกาบใบออกจะมองเห็นตาที่โคนใบ ใบละ 1 ตา หากต้องการให้ช่อดอกมีขนาดใหญ่ ตัดเหลือตาไว้ หัวละ 1 ตา พันธุ์แกลดิโอลัส จำแนกได้ 5 กลุ่ม 1. พันธุ์ลูกผสม ดอกใหญ่ ต้นสูงประมาณ 3-4 ฟุต ดอกมีขนาดใหญ่ นิยมปลูกเป็นการค้า 2. ลูกผสมพริมูลินัส ลำต้นสูง 1.5-3 ฟุต ช่อดอกยาวประมาณ 15 นิ้ว ให้ดอกค่อนข้างห่าง 3. ลูกผสมบัตเตอร์ฟลาย ลำต้นสูง 2-4 ฟุต ดอกย่อยค่อนข้างชิดกัน คอดอกมีสีสะดุดตา 4. ลูกผสมดอกเล็ก ลำต้นสูง 1-2.5 ฟุต ดอกเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ปลายกลีบย่นหรือเป็นคลื่น และ 5. ชนิดอื่นๆ มีความสูง 2 ฟุต ดอกเล็กสีม่วง ขาว และแดง เป็นพันธุ์ที่ปลูกกลางแจ้งได้เกือบตลอดปี แหล่งปลูก ควรเป็นดินร่วนปนทราย มีอินทรียวัตถุสูง ระบายน้ำได้ดี ไม่ควรปลูกซ้ำที่เดิม 3-4 ปี ติดต่อกัน ดินมีความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 6.0-6.5 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20-25 องศาเซลเซียส ในเวลากลางวัน ส่วนเวลากลางคืนควรมีอุณหภูมิระหว่าง 10-15 องศาเซลซียส การปลูกในที่โล่งแจ้งจะได้ดอกแข็งและตั้งตรง การปลูกและดูแลรักษา เตรียมแปลงด้วยการไถดินให้ร่วน ยกร่องกว้าง 1 เมตร ปลูกแบบ 2 แถว ระยะปลูก 20 x 40 เซนติเมตร เว้นทางเดินไว้ 50 เซนติเมตร ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ควรใส่ปุ๋ยคอกเก่า อัตรา 500-1,000 กิโลกรัม ต่อไร่ ดินที่เป็นกรด แนะนำให้หว่านปูนขาว อัตรา 300-600 กิโลกรัม ต่อไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากัน ก่อนนำหัวพันธุ์ฝังลงดินที่เตรียมไว้ลงลึกประมาณ 4 เท่า ของขนาดหัว กลบดินเบาๆ คลุมด้วยฟางข้าว รดน้ำพอชุ่ม เมื่อแตกหน่อเกิดขึ้นตัดให้เหลือเพียงหนึ่งหน่อหรือหนึ่งต้น เนื่องจากแกลดิโอลัสมีลำต้นสูงและหักล้มง่าย ให้ใช้ตาข่ายไนลอน ขนาด 5 x 5 นิ้ว ขึงตามแนวราบสองชั้น เพื่อค้ำจุนไม่ให้ต้นหักล้ม แต่หากพูนโคนอย่างสม่ำเสมอก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตาข่ายช่วย รดน้ำให้ชุ่มอย่างสม่ำเสมอ เมื่อผลิใบที่ 3-4 ให้ใส่ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรต (15-0-0) อัตรา 2-3 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร พร้อมรดน้ำตาม เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ให้ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 ต้นละ 10 กรัม 2 สัปดาห์ ต่อครั้ง แกลดิโอลัส เริ่มให้ดอกเมื่ออายุ 60-105 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ดอกจะเริ่มบานจากส่วนโคนขึ้นมาส่วนยอด การตัดดอกให้ใช้มีดที่คมและสะอาดตัดก้านดอกที่ซอกใบ วิธีเก็บหัวแกลดิโอลัสไว้ขยายพันธุ์ ตัดใบให้เหลือไว้ 3-4 ใบ เพื่อให้สะสมอาหารได้อีกระยะหนึ่งก่อนเก็บหัว การคัดเกรด ดอกแกลดิโอลัส เกรด A ก้านยาวกว่า 100 เซนติเมตร มีจำนวนดอกมากกว่า 12 ดอก ต่อช่อ เกรด บี ความยาวก้านดอก 80-100 เซนติเมตร จำนวนดอก 10-12 ดอก ต่อช่อ ส่วนเกรด ซี ก้านดอกยาว 60-80 เซนติเมตร มีจำนวน 8-10 ดอก ต่อช่อ หลังตัดดอกแล้วควรเก็บในห้องเย็นที่อุณหภูมิ 4-5 องศาเซลเซียส จะเก็บดอกได้นานหลายสัปดาห์ โรคศัตรูสำคัญ โรคหัวเน่า เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อรา อาการที่พบ ปลายใบมีสีเหลือง ขอบใบแห้ง ต้นจะตายในเวลาต่อมา วิธีป้องกันกำจัด แยกหัวที่เป็นโรคเผาทำลายทิ้ง ก่อนปลูกควรแช่หัวพันธุ์ในสารโปรคลอราช นาน 1-15 นาที การระบาดของโรคจะลดลง แมลงศัตรูที่สำคัญ เพลี้ยไฟ เป็นแมลงขนาดเล็ก เข้าดูดน้ำเลี้ยงที่ใบ ทำให้ใบมีรอยขีดสีเขียวซีดและด่าง หากเป็นที่ดอกจะทำให้ดอกไม่บาน และแห้งเหี่ยวเร็ว เมื่อพบการระบาดรุนแรงให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีโตกุไธออน หรืออะซีเฟตขณะแกลดิโอลัสแทงช่อ 1-2 ครั้ง ทุก 5-7 วัน การระบาดของแมลงจะหมดไป แหล่งพันธุ์ให้ติดต่อสอบถามที่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม. 10900 โทร. (02) 579-0508 หรือศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร. (053) 714-023, 715-200 หรือกลุ่มงานไม้ดอกไม้ประดับ กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. (02) 940-6102 ในวันเวลาทำการ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
ชาติตระการ
จังหวัด :
พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
65000
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2547 ปีที่ 16 ฉบับที่ 331
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM