เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
วิธีการเลือกพื้นที่และการขุดบ่อเลี้ยงปลาอย่างถูกวิธี
   
ปัญหา :
 
 
    ผมมีที่ดินอยู่หนึ่งแปลง พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ผมสนใจจะทำบ่อเลี้ยงปลา ขอเรียนว่าควรมีวิธีการเลือกพื้นที่และการขุดบ่ออย่างถูกวิธี ควรดำเนินการอย่างใด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ครับ
วิธีแก้ไข :
 
    พื้นที่สำหรับขุดบ่อเลี้ยงปลา ต้องเป็นที่ราบ มีแหล่งน้ำจากคลองชลประทาน อ่างเก็บน้ำ หนองบึง แม่น้ำและลำคลอง ส่วนในเขตอาศัยน้ำฝนให้เลือกบริเวณที่ลุ่มมุมใดมุมหนึ่งของพื้นที่ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในบ่อได้อย่างน้อยเป็นเวลา 4-6 เดือน ประการสำคัญควรอยู่ห่างจากแหล่งอุตสาหกรรมและต้องมีการคมนาคมสะดวก ลักษณะโครงสร้างของดิน ควรเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายเก็บกักน้ำได้ดี และให้หลีกเลี่ยงแหล่งที่มีหิน กรวด และทราย เพราะเก็บกักน้ำได้ไม่ดี หน้าดินลึก 1.50-2.00 เมตร ขนาดของบ่อที่ใช้เลี้ยงปลาในเชิงธุรกิจควรมีขนาด 1-3 ไร่ และมีมากกว่า 1 บ่อ ขึ้นไป สำหรับใช้เลี้ยงปลาหมุนเวียนได้ตลอดปี ส่วนบ่อเลี้ยงปลาไว้บริโภคในครัวเรือน ใช้บ่อ 200 ตารางเมตร ก็พอ รูปร่างของบ่อที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าการจับปลาในบ่อจะสะดวกที่สุด การขุดบ่อปลา ให้ตัดหรือถางต้นไม้และเก็บเศษไม้ออกจากพื้นที่ ปักหลักวางแนวขุดบ่อ นำดินจากการขุดบ่อขึ้นมาเสริมขอบบ่อทั้ง 4 ด้าน ห่างจากแนวขอบบ่อ 1-2 เมตร ให้เป็นชานบ่อ ป้องกันไม่ให้ดินถูกชะล้างตกลงในบ่อเมื่อมีฝนตกหนัก เสริมขอบบ่อให้สูงขึ้น 1.0-1.50 เมตร กว้าง 1 เมตร แล้วปลูกหญ้าชนิดใดชนิดหนึ่งป้องกันการชะล้างหน้าดิน ปรับพื้นบ่อให้ลาดเทจากทางระบายน้ำเข้าไปทางระบายน้ำออกจากบ่อเพื่อความสะดวกในการจับปลาหรือล้างบ่อ และควรมีบ่อรวมขนาดเล็ก ลึก 1 เมตร และกว้าง 2 เมตร ขุดไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ่อ ระหว่างเลี้ยงปลาต้องรักษาระดับน้ำลึกประมาณ 1.0-1.50 เมตร ระบบการนำน้ำเข้าบ่อปลา หากใช้เครื่องสูบน้ำให้เลือกใช้ท่อที่มีตะแกรงป้องกันศัตรูเข้าไปทำอันตรายปลาในบ่อ ระบบระบายน้ำออกจากบ่อ ควรทำประตูระบายน้ำที่มีแผ่นเปิดปิดสองชั้นและคงทนแข็งแรงพอกับแรงดันของน้ำในบ่อ ก่อนนำปลาเข้ามาเลี้ยงในบ่อ ให้หว่านปูนขาว อัตรา 300 กิโลกรัม ต่อไร่ พร้อมขังน้ำไว้ 3-5 วัน แล้วระบายน้ำทิ้ง จากนั้นทำน้ำเขียวหลังจากสูบน้ำเข้าบ่อ ใช้มูลโคกระบือสด อัตรา 50-100 กิโลกรัม ต่อไร่ ผสมน้ำสาดให้ทั่วบ่อ และเพิ่มเติมด้วยปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยเกล็ดน้ำตาลทราย ซึ่งมีโครงสร้างเหมือนกับน้ำปัสสาวะของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นทั่วไป อัตรา 5-8 กิโลกรัม ต่อไร่ หว่านให้ทั่วบ่อเช่นเดียวกัน ต่อมาอีก 3-5 วัน น้ำจะเริ่มมีสีเขียว เกิดจากแพลงก์ตอนที่เป็นอาหารของปลา แล้วจึงปล่อยปลาลงเลี้ยงในบ่อได้ตามต้องการ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
3
ตำบล / แขวง :
วังหงษ์
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
แพร่
รหัสไปรษณีย์ :
54000
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2547 ปีที่ 16 ฉบับที่ 331
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM