เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
วิธีปลูกชะอมให้ได้ผลดี
   
ปัญหา :
 
 
    ผมมีความต้องการปลูกต้นชะอม จำนวนมาก แต่ผมไม่มีความรู้เรื่องการเกษตรดีพอ จึงขอเรียนถามคุณหมอเกษตรว่า จะต้องทำอย่างไรเพื่อให้การปลูกชะอมได้ผลดี
วิธีแก้ไข :
 
    ชะอม เป็นพืชปลูกง่ายให้ผลเร็ว การขยายพันธุ์ ดีที่สุดคือวิธีปักชำ เลือกกิ่งที่ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป ขนาดโตกว่าหัวแม่มือเล็กน้อย ใช้กรรไกรคมและสะอาด ตัดเป็นท่อนยาว 30 เซนติเมตร ปักชำลงในถุงเพาะชำสีดำบรรจุวัสดุเพาะที่ทำจากขี้เถ้าแกลบ หรือดินร่วนผสมแกลบดิบและขี้เถ้าแกลบ อัตรา 3 : 1 : 1 โดยปริมาตร คลุกเคล้าจนเข้ากันดี ฝังส่วนโคนลงลึก 8-12 เซนติเมตร ทำมุมเอียงกับปากถุงเล็กน้อย รดน้ำพอชุ่มเก็บไว้ในเรือนเพาะชำที่มีหลังคาพรางแสง ระวังอย่าให้ลมโกรกแรง เพราะจะทำให้กิ่งชำและวัสดุเพาะแห้ง รดน้ำอย่างสม่ำเสมอเช้าและเย็น ยกเว้นวันที่มีฝนตก ภายในเวลา 3 สัปดาห์ กิ่งชำจะเริ่มแตกตาสีเขียวขนาดเล็กปรากฏให้เห็น ครบ 6 สัปดาห์ ใช้กิ่งชำปลูกในแปลงได้ การปลูกชะอม ดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกชะอม ควรเป็นดินร่วน หรือดินร่วนเหนียว ระบายน้ำได้ดี ใช้ระยะปลูก 50x100 เซนติเมตร หรือ 50x120 เซนติเมตร ปลูกในที่ดอนไม่จำเป็นต้องยกร่อง ส่วนในที่ลุ่มน้ำท่วมถึงให้ยกร่องแบบร่องจีน ขุดร่องขนาด 30x30 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกเก่า อัตราหลุมละครึ่งปุ้งกี๋พร้อมคลุกเคล้ากับดินที่ขุดขึ้นจากหลุม แล้วเกลี่ยกลับลงหลุม ใช้เสียมหรือจอบแยกดินกลางหลุม ฉีกถุงเพาะกล้าออก ระวังอย่าให้รากขาด วางต้นกล้าที่มีวัสดุเพาะติดมาด้วยวางลงกลางหลุม กลบดินพอแน่นเป็นรูปหลังเต่าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำขังเมื่อมีฝนตกหรือหลังรดน้ำ จัดกิ่งให้เอียงทำมุมกับพื้นเล็กน้อย ฤดูปลูกที่ดีที่สุดควรปลูกต้นฤดูฝน ระหว่างกลางเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคม หมั่นให้น้ำและกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ ภายใน 3-4 เดือน สามารถเก็บยอดอ่อนขายได้ ควรใส่ปุ๋ยคอกเก่ารอบโคนต้นทุกๆ 4-6 เดือน ในอัตรา ครึ่งปุ้งกี๋ต่อต้น พร้อมรดน้ำตาม และตัดแต่งกิ่งทุก 8-12 เดือน เกษตรกรบางรายตัดต้นเตี้ยลงเหลือความสูง 75-100 เซนติเมตร เพื่อบังคับให้แตกกิ่งออกด้านข้าง 2-3 กิ่ง เพื่อไม่ให้ต้นสูงเพราะจะเก็บเกี่ยวยากชะอมเป็นพืชที่ทนต่อโรคแมลง จึงยังไม่พบศัตรูระบาดรุนแรง อาจพบการทำลายจากหนอนม้วนใบบางช่วงแต่ไม่รุนแรง ระยะแรกควรพิจารณาตลาดในท้องถิ่นก่อนเป็นเบื้องแรก จนมั่นใจว่าผลิตได้ดีและมีปริมาณแน่นอน จึงขยายตลาดออกไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอันดับต่อไป พื้นที่ปลูกในระยะเริ่มต้นไม่ควรเกิน 1-2 งาน จึงจะได้ผลดี
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
บ้านเหนือ
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
71000
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ปีที่ 16 ฉบับที่ 329
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM