เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
การปลูกกระวานให้ได้ผลดี
   
ปัญหา :
 
 
    ผมมีความสนใจจะปลูกกระวานเพื่อจำหน่าย ในแถบจังหวัดระยอง แต่ยังไม่รู้จักนิสัยของพืชชนิดนี้ดีว่าชอบสภาพดินฟ้าอากาศอย่างไร และลักษณะเด่นของพันธุ์ไม้ชนิดนี้เป็นอย่างไร การปลูกดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวอย่างไร
วิธีแก้ไข :
 
    กระวาน มี 2 กลุ่ม คือ กระวานเทศ มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดีย และอีกกลุ่มหนึ่งคือ กระวานไทย พบมีการกระจายตัวอยู่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระวานทั้งสองกลุ่มมีคุณสมบัติทางเครื่องเทศใกล้เคียงกัน หรือใช้ทดแทนกันได้ กระวาน เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลำต้นเป็นเหง้า หรือหัว อยู่ใต้ดิน มีข้อ 8-20 ข้อ ก้านใบโค้ง กาบใบติดกัน ใบออกเวียนสลับกันจากโคนต้น ใบเขียวมัน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ผิวเรียบ ปลายใบสูง สูงจากพื้น 2-12 ฟุต ออกดอกเป็นช่อใกล้โคนต้นเหนือผิวดินเล็กน้อย กลีบดอกมีสีเหลือง ติดผลเป็นช่อ ผลกลม ช่อหนึ่ง ๆ มีประมาณ 10-20 ผล รูปทรงกลม มีเมล็ด 9-18 เมล็ด ต่อผล มีกลิ่นหอมฉุนคล้ายการบูรรสเผ็ด แหล่งที่กระวานเจริญเติบโตและให้ผลดี ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำได้ดี ความชื้นในดินและบรรยากาศสูง ต้องการร่มเงา หรือร่มรำไรจากการบังแสงของต้นไม้อื่น สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 500-800 ฟุต ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 3,000 มิลลิเมตร ต่อปี และกระจายตัวดี วิธีปลูก นิยมแยกเหง้าจากต้นแม่ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน ให้หน่อขนาดเล็กติดมาด้วย 2-3 หน่อ หากหน่อมีขนาดความสูง 1-2 ฟุต ยิ่งจะได้ผลดี ระยะปลูก 2x2 เมตร ขุดหลุมลึกและกว้าง 50 เซนติเมตร ฝังเหง้าตื้น ๆ ลึกไม่เกิน 3-4 นิ้ว และรดน้ำตาม หมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงให้สะอาด ลิดใบและตัดต้นที่แห้งเหี่ยวทิ้งไป ใส่ปุ๋ยคอกเก่าปีละ 2 ครั้ง ต้นและปลายฝน กอละ 1 ปุ้งกี๋ กระวานเป็นพืชที่มีศัตรูน้อย แต่มีนก กระรอก และกระแต กัดกินผลบ้างในช่วงใกล้เก็บผล การเก็บเกี่ยว กระวานจะเริ่มให้ผลเมื่อมีอายุ 2-3 ปี ตั้งแต่ออกดอกจนเก็บเกี่ยวผลได้ ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน และเก็บเกี่ยวได้มากในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม เลือกเก็บช่อที่มีผลแก่แล้ว 3 ใน 4 ของช่อ นำออกตากแดด 5-7 วัน ผลผลิตน้ำหนักแห้งที่ได้ประมาณ 30-35 กิโลกรัม ต่อไร่ หรือน้ำหนักผลสด 3 กิโลกรัม จะได้ผลแห้ง 1 กิโลกรัม ขอให้โชคดีครับ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
5
ตำบล / แขวง :
หนองไข่น้ำ
อำเภอ / เขต :
หนองแค
จังหวัด :
สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
18140
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ปีที่ 16 ฉบับที่ 328
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM