เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
กล้วยตานียังมีค่าควรพัฒนา
   
ปัญหา :
 
 
    ผมอ่านนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านเป็นประจำ ได้ความรู้หลากหลาย ผมเคยอ่านพบเรื่องกล้วยตานีในนิตยสารเล่มนี้ ทำให้มีความสนใจมาก เนื่องจากบ้านผมต้องการใช้ใบตองเป็นจำนวนมาก ผมขอเรียนถามว่า ประเทศไทยมีกล้วยตานีกี่พันธุ์ และผมจะหาซื้อหน่อพันธุ์ดีจากที่ไหนครับ
วิธีแก้ไข :
 
    จากผลการวิจัยของ ดร.ซิมป์มอน พบการกระจายตัวของกล้วยตานีในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม และไกลกว่านั้นคือ ปาปัวนิวกินี แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไหน ปัจจุบันประเทศไทยจำแนกได้ 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือกล้วยตานีจังหวัดแพร่ เป็นต้นแบบของกล้วยตานีในภาคเหนือ กล้วยตานีจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้นแบบของกล้วยตานีในภาคใต้ และกล้วยตานีจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้นแบบของกล้วยตานีภาคกลางและตะวันออก กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กล้วยตานีจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้นแบบของกล้วยตานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกลุ่มนี้ตามลักษณะทางพันธุกรรมน่าเชื่อว่านำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์ กล้วยกลุ่มที่ 2 มีผลสีเขียวออกเหลือง ผลใหญ่และผลดก ส่วนกลุ่มแรก ผลค่อนข้างป้อม ปลายผลป้านและไม่คอด แหล่งพันธุ์ให้สอบถามได้ที่ คุณพานิชย์ ยศปัญญา ชมรมรักษ์กล้วย โทร. (07) 083-0961
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
72000
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ปีที่ 18 ฉบับที่ 384
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM