เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
มีอะไรในอะกริเทค 2003 ที่เทลอาวีฟ
   
ปัญหา :
 
 
    ผมอ่านพบการจัดเสวนาเกษตรสัญจรไปดูงานอะกริเทค 2003 หรือ เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2003 ที่ประเทศอิสราเอล ระหว่างวันที่ 13-19 กันยายน 2546 ดำเนินการโดย นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ลงโฆษณาในฉบับที่ 317 ผมคาดเดาว่าคุณหมอคงได้ร่วมเดินทางไปด้วย ผมจึงสนใจและอยากทราบว่าในงานนั้นมีอะไรน่าสนใจที่พอจะนำมาประยุกต์ใช้กับบ้านเราได้ หากผมจะร่วมเดินทางไปด้วยก็คงจนปัญญา เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงมาก หวังว่าคุณหมอจะมีอะไรดี ๆ มาเล่าให้พวกผมได้รับรู้รับทราบด้วย
วิธีแก้ไข :
 
    เนื่องจากในช่วงการจัดงานอะกริเทค 2003 ที่อิสราเอล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 กันยายน ที่ผ่านมา เกิดความไม่สงบภายในประเทศของอิสราเอล การเสวนาเกษตรสัญจรที่จัดโดยนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน จึงต้องยกเลิกไปโดยปริยาย แต่อย่างไรก็ตาม ทางสถาบันการส่งออกแห่งอิสราเอล ได้เอื้อเฟื้อส่งข้อมูลมาให้ผมอย่างต่อเนื่อง และขอถ่ายทอดให้คุณและแฟนคอลัมน์ได้รับทราบการจัดงานอะกริเทค 2003 ในงานแบ่งออก 3 ส่วน ส่วนแรก เป็นการแสดงและสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์/ ระบบการให้น้ำและการจัดการ/ เทคโนโลยีเรือนพลาสติก/ วัวนมและสัตว์ปีก/ ประมง/ สัตวแพทย์/ ไม้ตัดดอกและการจัดสวน/ การขยายพันธุ์พืชและโรงเรือน/ นิเวศวิทยา/ ไบโอเทคโนโลยีและปุ๋ยเคมี โดยแบ่งตามสัดส่วนของปริมาณที่นำมาแสดงตามลำดับมากไปหาน้อยดังนี้ 14, 14, 13, 13, 11, 8, 7, 6, 5, 5 และ 4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนที่ 2 การบรรยาย และโปสเตอร์ เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ก้าวหน้า/ วิธีการผลิตพืชอย่างเข้มข้น การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการผลิต/ การเกษตร อุตสาหกรรมที่ทันสมัย/ ไบโอเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การส่งเสริมที่ทันสมัย/ สภาพแวดล้อมและนิเวศวิทยาด้านการเกษตร การทัศนศึกษาและดูงานฟาร์มเกษตรกร ส่วนที่ 3 ผลงานวิจัยเด่น มีพันธุ์มะเขือเทศที่ให้ผลผลิตสูงถึง 80 ตัน ต่อไร่/ พันธุ์ไก่ให้ผลผลิต 280 ฟอง ต่อปี/ พันธุ์วัวนมที่ให้น้ำนม 10,000 ลิตร ต่อตัว ต่อปี/ ส้มที่ให้ผลผลิต 12 ตัน ต่อไร่ ต่อปี นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมืออุปกรณ์และพันธุ์พืชดีเด่นจากทั่วมุมโลก และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การจัดสถานที่สำหรับนักธุรกิจได้พบเจรจาซื้อขายสินค้าในงาน ทำให้งานคึกคักเป็นพิเศษ อิสราเอลเน้นจัดงานเล็กกระชับแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีการเกษตรที่ก้าวหน้า แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์ไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้เลย
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
1
ตำบล / แขวง :
หนองปรือ
อำเภอ / เขต :
เขมราฐ
จังหวัด :
อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
34170
ภาค :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ปีที่ 16 ฉบับที่ 323
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM