เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
สถานการณ์การผลิตข้าวของโลก
   
ปัญหา :
 
 
    ผมมีความสนใจสถานการณ์การผลิตข้าวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศว่าเป็นอย่างไร เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการเรียนของผม
วิธีแก้ไข :
 
    ผมขอจัดลำดับประเทศผู้ผลิตข้าว 10 อันดับแรกของโลก โดยเฉลี่ยผลผลิตทั้งหมดและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ข้าวเปลือก 3 ปี ระหว่างปีเพาะปลูก 2541-2543 อันดับที่ 1 จีน ผลิตได้ 194.51 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 993.66 กิโลกรัมต่อไร่ อันดับที่ 2 อินเดีย ผลิตได้ 129.56 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 472.66 กิโลกรัม ต่อไร่ อันดับที่ 3 อินโดนีเซีย ผลิตได้ 50.11 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 685.33 กิโลกรัม ต่อไร่ อันดับที่ 4 บังกลาเทศ ผลิตได้ 32.84 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 497 กิโลกรัม ต่อไร่ อันดับที่ 5 เวียดนาม ผลิตได้ 31.03 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 656.67 กิโลกรัม ต่อไร่ อันดับที่ 6 ไทย ผลิตได้ 24.26 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 398.33 กิโลกรัม ต่อไร่ (ปี 2543 ผลผลิตเฉลี่ย 420 กิโลกรัม ต่อไร่) อันดับที่ 7 เมียนมาร์ ผลิตได้ 18.92 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 514.67 กิโลกรัม ต่อไร่ อันดับที่ 8 ญี่ปุ่น ผลิตได้ 11.51 ล้านตัน อันดับที่ 9 ฟิลิปปินส์ ผลิตได้ 10.91 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 465.00 กิโลกรัม ต่อไร่ และ อันดับที่ 10 บราซิล ผลิตได้ 10.25 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 461.33 กิโลกรัม ต่อไร่ นอกจากนี้ ยังมีประเทศอื่น ๆ ที่ผลิตได้จำนวนเล็กน้อยรวมกัน 76.28 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 515.67 กิโลกรัม ต่อไร่ หากรวมผลผลิตทั้งโลกจะผลิตข้าวได้ทั้งหมด 590.21 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลผลิตต่อไร่ของไทยค่อนต่ำก็ตาม เนื่องจากนำค่าเฉลี่ยผลผลิตข้าวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดด้วย ซึ่งมีผลผลิตค่อนข้างต่ำ เฉลี่ยเพียง 228 กิโลกรัม ต่อไร่ เนื่องจากเป็นการปลูกข้าวแบบอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีพื้นดินเค็มอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้คนในภูมิภาคนี้ปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น หลังจากปลูกข้าวเสร็จจะเดินทางมาขายแรงงานในเมือง บางรายอาจขับรถแท็กซี่รับจ้างก็มีไม่น้อย จึงมีเวลาดูแลเอาใจใส่ข้าวในนาน้อยกว่าภาคอื่น ๆ ส่วนที่ลุ่มภาคกลางนั้นผลผลิตเฉลี่ยค่อนข้างสูง โดยเฉลี่ยแล้วผลผลิตอยู่ระหว่าง 600-1,000 กิโลกรัม ต่อไร่ พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของประเทศอีกด้วย แม้กระนั้นก็ตามประเทศไทยยังครองเจ้าตลาดในการส่งออกข้าวเป็นอันดับที่ 1 อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี เฉลี่ย 4 ล้านตัน ข้าวสาร หรือประมาณ 5.3 ล้านตัน ข้าวเปลือก ขณะที่เวียดนามในปี 2546 นี้ คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 3.5 ล้านตัน เป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้น
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
คลองหลวง
อำเภอ / เขต :
คลองหลวง
จังหวัด :
ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
12120
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ปีที่ 16 ฉบับที่ 322
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM