เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
มหกรรมพืชสวนโลก ปี 2549
   
ปัญหา :
 
 
    ผมอ่านพบในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ลงข่าวเกี่ยวกับงานพืชสวนโลกที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยที่เชียงใหม่นั้น แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดไว้ในนั้น ผมรู้สึกดีใจที่จะได้มีโอกาสได้ชมงานดังกล่าวที่จัดในบ้านเรา ผมจึงขอเรียนถามว่า งานพืชสวนโลกคราวนี้จัดขึ้นเมื่อใด และมีรายละเอียดอย่างไร
วิธีแก้ไข :
 
    ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 - 31 มกราคม 2550 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก :-ราชพฤกษ์ ปี 2006 ภายใต้ปรัชญาว่าด้วย การแบ่งปันความรักให้กับมวลมนุษยชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว พม่า และจีน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยพืชสวนจากทั่วโลก และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง โดยจะจัดขึ้นที่บริเวณโครงการหลวงฯ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีทัศนียภาพสวยงาม ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน อากาศเย็นสบายเกือบตลอดปี และมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ประมาณ 500 ไร่ พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เหมาะสำหรับรองรับผู้เข้าชมงานได้จำนวนมาก จากทั้งภายในและต่างประเทศ ขณะนี้ได้จัดทำแผนแม่บทของโครงการออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การแสดงพืชสวนโลก ประกอบด้วย สัญลักษณ์ของงาน อาคารประสานงานและอำนวยการ อาคารเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติภารกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 5 ภาค ทั่วประเทศ อาคารจัดแสดงนิทรรศการวิวัฒนาการเกษตรไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาคารนิทรรศการด้านพืชสวนจากประเทศต่างๆ รวมประมาณ 40 ประเทศทั่วโลก อาคารจัดประกวดพันธุ์พืชสวนทั้งภายในและต่างประเทศ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและลานอเนกประสงค์ อาคารแสดงเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากต่างประเทศ อาคารแสดงความก้าวหน้าการเกษตรไทย อาคารเรือนกระจกขนาดใหญ่เพื่อจัดแสดงพืชจากเขตหนาว พืชจากเขตแห้งแล้ง และพืชจากเขตชุ่มน้ำ และอาคารศูนย์อาหาร ส่วนที่ 2 ส่วนสนับสนุนพืชสวนโลก ประกอบด้วย ลานจอดรถ ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมและการสื่อสาร เรือนเพาะชำ เรือนกระจกควบคุมอุณหภูมิสำหรับพักไม้ที่นำมาจากต่างประเทศ และอาคารจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ส่วนที่ 3 ส่วนเสริมพืชสวนโลก ประกอบด้วย อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีชีวิต อุทยานสัตว์มีชีวิต สปา-รีสอร์ต สวนสนุก และลานน้ำพุ คาดว่าจะใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้มีกรมวิชาการเกษตร เป็นแกนนำในการดำเนินการ รออีก 3 ปี ท่านจะได้พบกับความสวย ๆ งามๆ ระดับโลกในบ้านเรา
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
7
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
18000
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ปีที่ 16 ฉบับที่ 321
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM