เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
เทคนิคการผลิตสุรากลั่น
   
ปัญหา :
 
 
    ดิฉันมีปัญหาในการทำสุราให้มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สูง แต่ยังทำไม่ได้ตามความต้องการ จึงขอรบกวนอาจารย์ว่าจะมีส่วนผสม การหมักและวิธีกลั่น ควรปฏิบัติอย่างไร ส่วนอุปกรณ์มีพร้อมอยู่แล้ว ขณะนี้ได้ยื่นขออนุญาตทำการผลิตไปยังกรมสรรพสามิตไปแล้ว
วิธีแก้ไข :
 
    การทำสุรากลั่นให้ได้ผลดี ควรเริ่มจากการทำสาโทที่ดีก่อนเป็นเบื้องต้น ต้องเพิ่มปริมาณส่วนผสมของแป้งส่าเหล้า ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย ดีปลี 7.5 กรัม เจตมูลเพลิง 11.25 กรัม เมล็ดพริกไทย 7.5 กรัม รากมะแว้งเครือ 7.5 กรัม ข้าวเจ้า 1,500 กรัม และแป้งส่าเหล้าเก่า 2 ลูก เมื่อได้วัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยให้นำข้าวเหนียวอีก 1,500 กรัม ล้างและซาวน้ำนำสิ่งสกปรกทิ้งไป แช่ในน้ำสะอาดไว้นาน 6-12 ชั่วโมง จนเมล็ดขยายตัวเต็มที่ นำขึ้นนึ่งบนเตาให้สุก ตั้งทิ้งให้เย็น ล้างเอาเมือกเหนียวออก ปล่อยจนสะเด็ดน้ำ นำข้าวเจ้าจำนวน 1,500 กรัม ตำจนละเอียด กรองด้วยผ้าขาวบาง บดสมุนไพรทุกชนิดให้เป็นผงกรองด้วยผ้าขาวบางเช่นเดียวกัน บดลูกแป้งเก่าให้เป็นผงละเอียด ผสมเคล้าทั้งสามส่วนให้เข้ากัน พรมด้วยน้ำสะอาด หากเป็นน้ำฝนจะยิ่งดี คลุกเคล้าให้มีความชื้น 45-46 เปอร์เซ็นต์ ทดสอบด้วยวิธีกำส่วนผสมให้แน่น เมื่อปล่อยมือส่วนผสมยังคงรูปอยู่ได้ ถือว่าใช้ได้ แล้วนำใส่ลงไหหรือหม้อดินปิดฝาด้วยพลาสติกไว้ 2 วัน ครบกำหนดนำมาปั้นเป็นก้อนแล้วผึ่งลมหรือผึ่งแดดอ่อน ๆ จนแห้ง ขนาดของก้อน คะเนว่า 3 ก้อน รวมประมาณ 10-15 กรัม จากนั้นนำแป้งหัวเชื้อใหม่ที่ได้ 3 ก้อน บดและคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ 1,500 กรัม หรือหนึ่งกิโลครึ่ง หมักในไหหรือหม้อดินอีกปิดปากด้วยพลาสติก เป็นเวลา 3-7 วัน แล้วเติมน้ำสะอาดอีกเท่าครึ่งของปริมาณข้าวเหนียว ทิ้งไว้อีก 3-7 วัน บางรายอาจเติมน้ำตาล 10-15 เปอร์เซ็นต์ หมักไว้อีก 2-3 วัน เพื่อเพิ่มดีกรี ก่อนนำมากลั่น อุณหภูมิการกลั่นระยะแรกที่ 30-70 องศาเซลเซียส จะให้แอลกอฮอล์ชนิดที่ดื่มไม่ได้หรือเมทิลแอลกอฮอล์ควรรองทิ้งไป อุณหภูมิที่ให้เอทิลแอลกอฮอล์ที่ใช้ดื่มได้และมีกลิ่นหอม อยู่ระหว่าง 80-88 องศาเซลเซียส แต่ถ้าอุณหภูมิขึ้นสูงเกินกว่า 90 องศาเซลเซียส จะได้ของเสียออกมามาก จึงไม่ควรเก็บไว้ หลังการกลั่นสุราได้แล้วควรบ่มให้ได้ที่ เพราะระยะแรกจะมีฟิวเซนออยล์อยู่ในปริมาณมาก เมื่อดื่มแล้วจะทำให้ปวดศีรษะ จำเป็นต้องบ่มไว้จนฟิวเซนออยล์ระเหยหรือสลายตัวไปจนหมดจึงใช้ดื่มได้ดี น่ารู้ ความแตกต่างระหว่างเหล้ารัม (Rum) บรั่นดี (Brandy) และวิสกี้ (Whisky) เหล้ารัม ได้จากสุราที่กลั่นจากการหมักน้ำส่าอ้อย บรั่นดี สุราที่ได้จากกลั่นไวน์องุ่น และ วิสกี้ ได้จากการกลั่นสุราที่ได้จากธัญพืช
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
8
ตำบล / แขวง :
สร้างก่อ
อำเภอ / เขต :
กุดจับ
จังหวัด :
อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
41250
ภาค :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ปีที่ 16 ฉบับที่ 321
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM