เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
วิธีส่งปลาสวยงามออกไปจำหน่ายต่างประเทศ
   
ปัญหา :
 
 
    ผมมีความสนใจจะส่งปลาสวยงามออกไปต่างประเทศอย่างถูกต้องตามมาตรฐานของกรมประมงแนะนำไว้นั้น มีวิธีปฏิบัติอย่างไรและจะไปขอคำรับรองจากที่ไหน
วิธีแก้ไข :
 
    ขั้นตอนการส่งออกปลาสวยงาม ตามมาตรฐานที่กรมประมงกำหนดไว้ เพื่อให้ได้ใบรับรองปลอดโรคและสิ่งแปลกปลอมเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ มีขั้นตอนดังนี้ ผู้ส่งออก ยื่นขอใบรับรองคุณภาพสัตว์น้ำ ที่สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลางบางเขน จตุจักร กทม. 10900 โทร. (02) 579-6803 นำเอกสารสำคัญคือสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบอนุญาตค้าสัตว์น้ำ (ออกให้โดยกรมประมง) บัญชีแสดงรายละเอียดสัตว์น้ำที่จะส่งออก ตัวอย่างปลาที่จะส่งออกประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ และรายละเอียดของสัตว์น้ำที่จะส่งออกไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. การส่งออก และการนำเข้ามาในราชอาณาจักร กรมประมง จะออกยื่นต่อเจ้าหน้าที่ สามารถรับใบรับรองได้ภายใน 2 วัน ใบรับรองสุขภาพสัตว์จะมีอายุการใช้งาน 7 วัน วิธีการส่งออก ผู้ส่งออกรับซื้อปลาจากฟาร์มของเกษตรกรหรือจากผู้รวบรวม หรือจากพ่อค้าคนกลาง นำปลามาเลี้ยงดูให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่แล้วจึงคัดขนาดปลา งดให้อาหารปลาก่อนการส่งออก 2 วัน พร้อมกับเตรียมภาชนะบรรจุคือ ถุงพลาสติก กล่องโฟม และกล่องกระดาษ ่ติดต่อบริษัทตัวแทนส่งออก เพื่อสำรองระวางบรรทุกกับสายการบิน หลังจากสายการบินตอบรับ จึงบรรจุปลาสวยงามลงในถุง กล่องโฟม และกล่องกระดาษก่อนการส่งออก 1 วัน ขนส่งกล่องบรรจุปลาสวยงาม ไปยังสนามบิน รถขนส่งควรมีห้องเย็นปรับอากาศ ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีอากาศร้อนจัดระหว่างขนส่ง เมื่อถึงสนามบินให้ติดต่อตัวแทนผู้ส่งออกดำเนินการติดต่อกับทางคลังสินค้าเพื่อชั่งน้ำหนักสินค้าที่จะส่งออกนอกราชอาณาจักร พร้อมผ่านการตรวจสอบของด่านศุลกากร แล้วส่งขึ้นเครื่องส่งไปยังผู้ซื้อปลายทาง ต้องการรายละเอียด ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง ถ.พหลโยธิน เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900 โทร. (02) 558-0172, (02) 558-0177 ในวันเวลาราชการ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
8
ตำบล / แขวง :
แม่ลาน
อำเภอ / เขต :
แม่ลาน
จังหวัด :
ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
94180
ภาค :
ภาคใต้
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ปีที่ 15 ฉบับที่ 315
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM