เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ลิลลี่ ปลูกได้ดีในที่มีอากาศหนาวเย็น
   
ปัญหา :
 
 
    ผมมีความสนใจจะปลูกต้นลิลลี่ไว้ดูเล่น หากได้ผลดีก็จะปลูกเป็นอาชีพต่อไป ผมมีที่อยู่แถบอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จะปลูกลิลลี่ได้ผลดีหรือไม่ครับ ขอถามว่ามีวิธีการปลูก การดูแลรักษา ข้อมูล รายละเอียด และแหล่งพันธุ์ จะติดต่อได้จากที่ใดบ้าง
วิธีแก้ไข :
 
    ลิลลี่ ไม้ตัดดอกกำลังเป็นที่นิยมของตลาด เนื่องจากมีความสวยงามและคงทน เจริญเติบโตและให้ดอกได้ดี ในดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำได้ดี ต้องการค่าความเป็นกรด-ด่าง ของดินที่ 5.5-7.5 คือระหว่างเป็นกรดอ่อน จนถึงด่างอ่อน สภาพพื้นที่ควรสูงจากระดับน้ำทะเลเกิน 500 เมตร ขึ้นไป หัวพันธุ์ก่อนนำมาปลูกต้องผ่านกระบวนการให้ได้รับอุณหภูมิต่ำมาก่อน อุณหภูมิเวลากลางวันระหว่าง 20-25 องศาเซลเซียส ส่วนในเวลากลางคืนมีอุณหภูมิระหว่าง 13-18 องศาเซลเซียส ต้องการแสงแดดปานกลาง ความชื้นสัมพัทธ์ที่ 70-75 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำอย่างพอเพียงตลอดฤดูกาล สิ่งสำคัญการคมนาคมขนส่งต้องสะอาด รวดเร็ว ดอกจะไม่ช้ำ เป็นที่ต้องการของตลาด ลิลลี่ หลายพันธุ์ที่ให้สีของดอกแตกต่างกัน เช่น พันธุ์คาซาบลังก้า อาคาบูโก้ ไทยเกอร์ และซิมปลอน ให้ดอกสีขาว แดง และชมพู ส่วนพันธุ์พราโต้และโซลีอิโอ มีดอกสีครีม เหลืองส้ม และสีแดง การปลูก เริ่มจากการเตรียมดิน ปัจจุบันนิยมปลูกลิลลี่ในโรงเรือน ขนาดกว้าง 12 เมตร ความยาวขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ฤดูฝนควรคลุมหลังคาพลาสติก ไถพรวนดินจนละเอียด ยกแปลงกว้าง 1 เมตร ความยาวเท่ากับความยาวของโรงเรือน สับดินพร้อมเติมปุ๋ยคอก แกลบดินหรือเปลือกถั่วลิสง ในอัตราดิน 2 ส่วน ปุ๋ยคอกและแกลบดิน อัตรา 1 ส่วน เท่ากัน คลุกเคล้าเข้าดี ปรับยกสันแปลงสูง 20-30 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างร่อง 60 เซนติเมตร หัวพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศต้องแทงหน่อออกจากหัวยาว 0.5-1.0 นิ้ว และต้องนำลงปลูกในแปลงทันที หากยังไม่ปลูกทันทีต้องเก็บที่ห้องเย็นอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ก่อนนำลงปลูกในแปลง ปรับผิวร่องให้เรียบ ลาดเอียงลงทางกว้างเล็กน้อยเพื่อป้องกันน้ำขังที่ร่องปลูก อาจทำให้หัวพันธุ์หรือต้นที่เติบโตเน่าเสียหาย รดน้ำกระจายให้ทั่วผิวร่องให้ชื้นก่อนปลูกหัวพันธุ์เป็นเวลา 2-3 วัน ล่วงหน้า เปิดหลุมลึก 6-10 เซนติเมตร กลบดินตื้น ๆ ช่วงปลูกระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม มักมีแดดจ้าควรพรางแสง 70-75 เปอร์เซ็นต์ ด้วยซาแรนสีดำ หากปลูกในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากมีอากาศหนาวเย็นไม่จำเป็นต้องพรางแสงแต่อย่างใด และถ้าปลูกในช่วงฤดูฝนต้องปลูกภายใต้หลังคาพลาสติก จึงจะได้ผลดี หลังปลูกต้องรดน้ำให้ชุ่ม การคลุมผิวร่องปลูกด้วยฟางข้าวแห้งจะช่วยรักษาความชื้น ความอบอุ่น และป้องกันการชะล้างหน้าดินได้ดี เมื่อต้นอ่อนงอกโผล่พ้นดินยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร แนะนำให้ใส่ปุ๋ย สูตร 15-0-0 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร แบ่งใส่ 2 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ ทิ้งระยะห่างอีก 2 สัปดาห์ ให้ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อ 100 ตารางเมตร ทุกสัปดาห์ จนถึงระยะออกดอก หมั่นรดน้ำให้ดินชุ่มอยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วงออกดอก หากขาดน้ำก้านดอกจะสั้นขายไม่ได้ราคา เมื่อต้นลิลลี่สูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ให้พยุงลำต้นด้วยตาข่ายไนลอนที่มีช่องขนาด 4x4 นิ้ว ขึงเหนือแปลงปลูกป้องกันต้นหักพับไม่เป็นระเบียบ และให้เลื่อนสูงขึ้นตามความสูงของลำต้น หมั่นเก็บวัชพืชออกจากแปลงปลูกให้สะอาดอยู่เสมอ เศษวัสดุที่ได้ควรเผาทิ้งไป อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดแต่งกิ่งและใบต้องทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้ง โรคที่มักพบมีการระบาดในลิลลี่ คือ โรคโคนเน่า เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง อาการของโรคที่พบเมื่อเข้าทำลาย จะพบแผลที่บริเวณโคนต้นเป็นจุดสีน้ำตาลอมม่วง ต่อมาลุกลามขึ้นไปส่วนบนของลำต้น ใบเริ่มปรากฏสีเหลืองให้เห็นโดยเริ่มจากใบล่างก่อน ในที่สุดต้นลิลลี่จะหักล้มลง ช่วงเวลาที่ระบาดรุนแรงจะเกิดในสภาพดินมีความชื้นสูง หรือมีน้ำท่วมขัง วิธีป้องกันกำจัด ก่อนปลูกควรเลือกแปลงที่น้ำไม่ท่วมขัง การระบายน้ำดี ดินร่วนซุย เมื่อพบการระบาดระยะแรกให้ถอนต้นที่เป็นโรคเผาทำลายทิ้ง ในกรณีไม่มั่นใจว่าดินจะปลอดโรคหรือไม่ ต้องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง การระบาดของโรคจะไม่เกิดขึ้น การเก็บเกี่ยวหรือการตัดดอก ระยะที่เหมาะในการตัดดอกควรตัดเมื่อดอกที่ 1-2 เริ่มเปลี่ยนสี ตัดในช่วงเช้าให้เสร็จก่อนเวลา 10.00 นาฬิกา โดยใช้กรรไกรที่คมและสะอาด ตัดที่ลำต้นเหนือผิวดิน 5-7 เซนติเมตร ใส่ลงในภาชนะที่สะอาดนำไปรวมที่โรงคัดเพื่อคัดขนาดหรือคัดเกรด แล้วนำมามัดรวมกำละ 5 ช่อ สวมด้วยถุงพลาสติกเจาะช่องระบายอากาศ แช่ก้านช่อลงในถังใส่น้ำที่สะอาด เก็บในห้องเย็นหรือตู้เย็นที่อุณหภูมิ 3-5 องศาเซลเซียส รอการเคลื่อนย้ายไปจำหน่าย ขณะขนส่งไปตลาดควรรักษาอุณหภูมิที่ 1-2 องศาเซลเซียส ขนาดมาตรฐานของการคัดเกรด ต้องเด็ดใบที่โคนก้านดอกออกบ้าง ลิลลี่ เกรด A ต้องมีดอก 3-5 ดอก ก้านดอกยาว 70-100 เซนติเมตร เกรด B มีดอก 2-3 ดอก ก้านดอกยาว 50-70 เซนติเมตร และ เกรด C มีดอก 1-2 ดอก ก้านดอกยาว 30-50 เซนติเมตร แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลางบางเขน จตุจักร กทม. 10900 โทร. (02) 940-5484-5 หรือ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. (053) 715-200-1 หรือติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านได้ในวันและเวลาราชการ ที่ อ.วังน้ำเขียว อากาศหนาวไม่เพียงพอจะกระตุ้นให้ออกดอกได้ดี อย่างไรก็ตาม หากไม่ลองเราก็ไม่รู้ครับ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
แก่งคอย
จังหวัด :
สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ปีที่ 15 ฉบับที่ 314
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM