เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ความต้องการธาตุอาหารในปาล์มน้ำมันและการตัดแต่งทางใบ
   
ปัญหา :
 
 
  1. ผมอยากทราบสูตรปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมในการบำรุงต้นปาล์มน้ำมันในระยะต่าง ๆ
  2. การตัดแต่งทางใบมีผลต่อการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างไรบ้าง
วิธีแก้ไข :
 
  1. ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องการปริมาณธาตุอาหารค่อนข้างสูง เมื่อขาดธาตุอาหารสำคัญจะแสดงอาการให้เห็นทันที ใน ปาล์มน้ำมันอายุก่อนให้ผล ต้องใส่ปุ๋ยทุก 4 เดือน ด้วยปุ๋ยสูตร 12-12-17-2 เลข 2 ที่เพิ่มขึ้นมาหมายถึง แมกนีเซียมออกไซด์ ที่ให้ธาตุอาหารแมกนีเซียม สลับกับสูตร 14-9-20-2 ในอัตราคราวละ 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น ระยะให้ผลแล้วใช้สูตร 12-12-17-2 และ 14-9-20-2 สลับกันห่างกันทุก 6 เดือน อัตรา 2 กิโลกรัม ต่อต้น และควรไร่หินฟอสเฟตปีละ 1 ครั้ง อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการให้มีการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน ตำแหน่งทางใบที่ 17 เพื่อจะได้ทราบว่าพืชขาดธาตุใดบ้าง แล้วจึงใส่ปุ๋ยตามชนิดและปริมาณตามต้องการ ซึ่งเป็นวิธีการมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
  2. การตัดแต่งทางใบ ต้องหมั่นตัดใบที่แห้งทิ้งไป ในกรณีใบที่เป็นโรค ต้องเผาทำลายเพื่อป้องกันการสะสมและแพร่กระจายของโรค อีกทั้งให้แสงแดดส่องเข้าภายในทรงพุ่มได้ แมลงศัตรูต่าง ๆ จะไม่มีที่อาศัย การเข้าทำลายผลปาล์มจึงน้อยลง นอกจากนี้ การตัดแต่งทางใบและทะลายปาล์มที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไป เป็นการช่วยกระตุ้นช่อดอกตัวเมียให้พัฒนาดียิ่งขึ้น การตัดแต่งทางใบควรตัดอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง จึงจะทำให้ได้ผลดีตามต้องการ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
9
ตำบล / แขวง :
ละแม
อำเภอ / เขต :
ละแม
จังหวัด :
ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
86170
ภาค :
ภาคใต้
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ปีที่ 15 ฉบับที่ 312
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM