เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ต้นตอส้มพันธุ์ทนโรคกรีนนิ่ง
   
ปัญหา :
 
 
    ผมมีความสนใจในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แต่ต้องการความรู้เพิ่มเติม จะสามารถติดต่อเข้ารับการอบรมได้จากแหล่งใดที่ใกล้บ้านได้บ้าง และผมต้องการขยายส้มพันธุ์ดีเอง ควรใช้ต้นตอพันธุ์อะไรจึงจะดีและจะหาซื้อได้จากแหล่งใด
วิธีแก้ไข :
 
    แหล่งข้อมูลเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ใกล้บ้านคุณมากที่สุด ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้อำนวยการสถานีหม่อนไหมตาก โทร. (055) 593-015 หรือ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยหม่อนไหมแพร่ โทร. (054) 613-477 ในวันเวลาราชการ พันธุ์ส้มที่ทนต่อโรคกรีนนิ่ง มีพันธุ์ทรอยเยอร์ และ พันธุ์คาริโซ พันธุ์ทั้งสองต้องนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากประเทศออสเตรเลีย ต้องการรายละเอียดข้อมูลอื่น ๆ สอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร โทร. (02) 579-0508 ในวันและเวลาราชการ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
บึงสามัคคี
จังหวัด :
กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
62210
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ปีที่ 15 ฉบับที่ 310
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM