เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
การใช้สมุนไพรกับการเลี้ยงไก่
   
ปัญหา :
 
 
    การเลี้ยงไก่ด้วยสมุนไพร มีตัวยาอะไรบ้างและรักษาโรคอะไร มีวิธีใช้อย่างไร ขนาดของไก่ที่ใช้สมุนไพรได้
วิธีแก้ไข :
 
    สมุนไพร ที่ใช้กับการเลี้ยงไก่ ปัจจุบันมีการใช้ ฟ้าทลายโจร ตากแห้งแล้วบดผสมอาหารให้ไก่กิน บางฟาร์มละลายน้ำให้ไก่กิน เพื่อป้องกันและรักษา โรคระบบทางเดินหายใจ ในไก่ อัตราที่ใช้ยังไม่มีผลงานวิจัยอย่างเด่นชัด เพียงแต่การบอกเล่าจากผู้เคยใช้ได้ผล แนะนำให้ใช้ในอัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของอาหารไก่ ส่วนในไก่มีขนาดใหญ่จนถึงตัวโตเต็มวัยให้ใช้ปริมาณ 2-5 เปอร์เซ็นต์ สำหรับสมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคอื่น ๆ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โทร. 0-7421-1059 ในวันเวลาราชการ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
บ่อยาง
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
90000
ภาค :
ภาคใต้
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2546 ปีที่ 15 ฉบับที่ 307
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM