เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ไขคานัวบาสำหรับทำกับดักกาวเหนียว
   
ปัญหา :
 
 
    ผมต้องการทำกับดักกาวเหนียวไว้ใช้ในสวน เพื่อควบคุมแมลงศัตรูที่เข้ากัดกินพืชผักที่ปลูกไว้ แต่ไม่สามารถหาซื้อ ไขคานัวบา ที่เป็นส่วนผสมของกับดักกาวเหนียว ตามที่คุณหมอเกษตรแนะนำให้หาซื้อตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป แต่ผมได้พยายามหาซื้อหลายแห่ง เขาบอกว่าไม่มี บ้างก็บอกว่าไม่รู้จัก จึงขอเรียนถามว่า ในหน่วยราชการมีจำหน่ายหรือไม่ หรือจะแนะนำได้ประการใด
วิธีแก้ไข :
 
    กับดักกาวเหนียว ปัจจุบันได้มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ ผู้ที่ทุ่มเทให้กับงานวิจัยเรื่องนี้คือ คุณกอบเกียรติ์ บัณสิทธิ์ นักกีฏวิทยา กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร ต้องการรายละเอียดอื่น ๆ ทั้งด้านเทคนิค และวัสดุสำหรับการผลิตกับดักกาวเหนียวสอบถามได้โดยตรงที่คุณกอบเกียรติ์ ในวันเวลาราชการ ที่ โทร. 0-2579-8541 หรือ 0-2579-5583 ต่อ 127
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
ดุสิต
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10300
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2546 ปีที่ 15 ฉบับที่ 307
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM