เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ผักหวานชอบดินลูกรังจริงหรือไม่, ใช้น้ำปัสสาวะรดต้นพืชที่ยังเล็กอยู่เกิดความเสียหายหรือไม่
   
ปัญหา :
 
 
  1. ผักหวาน มีคนเล่าว่าปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในดินลูกรัง จริงหรือไม่เพราะเหตุใด
  2. การใช้น้ำปัสสาวะรดต้นไม้ที่เล็กอยู่ จะเกิดความเสียหายหรือไม่
  3. ปุ๋ยที่ได้จากเถ้าไม้กับมูลสัตว์ ปุ๋ยชนิดใดเหมาะสำหรับต้นกล้วย ขอข้อแนะนำด้วยครับ
วิธีแก้ไข :
 
  1. ผักหวาน ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินลูกรัง คือผักหวานป่า เป็นข้อความที่ถูกต้องแล้วครับ ส่วนผักหวานบ้านหรือลูกใต้ใบ เจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิด แต่จะได้ผลดีในดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ สาเหตุของผักหวานป่าเจริญเติบโตได้ดีในดินลูกรัง ยังไม่มีผลงานวิจัยที่ชัดเจน เพียงแต่เข้าใจว่า ไมครอไรซา หรือจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่อาศัยอยู่บริเวณรากของผักหวานแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน คือไมครอไรซาได้น้ำเลี้ยงจากรากผักหวานมาหล่อเลี้ยงชีพของมัน ขณะเดียวกันไมครอไรซาจะคอยปกป้องไม่ให้เชื้อโรคอื่น ๆ เข้ามาทำลายต้นผักหวานป่าได้ ซึ่งไมครอไรซาชนิดนี้มีความต้องการธาตุเหล็กในปริมาณมาก ทั้งนี้แน่นอนในดินลูกรังจะมีส่วนประกอบของธาตุเหล็กสูงกว่าดินชนิดอื่น ดังนั้น ผู้ที่นำผักหวานป่ามาปลูกในแหล่งที่ไม่ใช่ดินลูกรัง ต้องนำดินลูกรังมาเป็นวัสดุเพาะกล้า โอกาสรอดตายจึงจะสูงกว่าใช้ดินร่วนทั่วไป การนำผักหวานป่ามาปลูกในที่ดินเหนียวจึงไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
  2. น้ำปัสสาวะ จะมีส่วนประกอบของ ธาตุไนโตรเจน ในปริมาณสูงมาก น้ำปัสสาวะทั้งของคนและสัตว์อื่น ๆ จะมีโครงสร้างเช่นเดียวกับปุ๋ยยูเรีย หรือปุ๋ยน้ำตาลทรายเรานี่เอง การนำน้ำปัสสาวะไปรดน้ำต้นไม้ที่ให้ผลดี ต้องหมักทิ้งไว้ 2-3 วัน แล้วนำมาผสมกับน้ำในอัตราส่วน น้ำปัสสาวะ 1 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 3-4 ส่วน ก่อนนำไปรดต้นไม้ ส่วนผสมข้างต้นคุณนำไปใช้รดต้นไม้ทั้งขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็จะได้ผลดีเช่นเดียวกัน หากใช้น้ำปัสสาวะล้วน ๆ รดต้นไม้โดยตรงไม่ควรนำไปปฏิบัติ เนื่องจากน้ำปัสสาวะยังมีความเข้มข้นสูง เมื่อสัมผัสกับรากพืชโดยเฉพาะต้นอ่อน น้ำปัสสาวะจะดูดน้ำออกจากต้นไม้ จนเกิดอาการเหี่ยวเฉาตายลงในที่สุด
  3. ธาตุอาหาร ที่เป็นประโยชน์กับต้นไม้หรือต้นพืชที่ได้จากมูลสัตว์จะให้ธาตุอาหารมากกว่าขี้เถ้าไม้ ทั้งนี้ มูลสัตว์จะมีธาตุที่เป็นประโยชน์ครบทั้ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม แต่ขี้เถ้าไม้หรือเถ้าถ่านจะมีเพียงธาตุโพแทสเซียมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จึงขอแนะนำให้ใช้ปุ๋ยคอกจะได้ผลมากกว่า แต่ทั้งนี้ต้องเป็นปุ๋ยคอกเก่าเก็บไว้ 3-6 เดือนขึ้นไป หากใช้สด ๆ ทันทีผลที่เกิดขึ้นทำให้ต้นไม้ตายได้ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับการใช้น้ำปัสสาวะที่อธิบายมาแล้วข้างต้น
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
11
ตำบล / แขวง :
วังชมพู
อำเภอ / เขต :
หนองบัวแดง
จังหวัด :
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
36210
ภาค :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ปีที่ 15 ฉบับที่ 305
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM