เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ที่ดิน 10 ไร่ จะปลูกมะขามเปรี้ยวกับมะม่วงแก้ว ดีหรือไม่
   
ปัญหา :
 
 
    ผมมีที่ดินอยู่ประมาณ 10 ไร่ คิดอยากจะปลูกมะขามเปรี้ยวและมะม่วงแก้ว แต่ยังขาดความรู้อยู่หลายอย่าง จึงขอรบกวนถามคุณหมอเกษตร ดังนี้
  1. ระยะปลูกมะขามเปรี้ยวและมะม่วงแก้ว ควรใช้ขนาดเท่าใด และการดูแลรักษาควรปฏิบัติกับพืชทั้ง 2 อย่างไร
  2. ตลาดผลไม้ทั้งสองชนิด ในอนาคตจะเป็นอย่างไร
  3. ผมจะใช้พันธุ์พื้นเมืองที่มีอยู่ทั่วไป จะใช้ได้หรือไม่ 
  4.  พืชอื่น ๆ ที่ดูแลง่ายควรจะปลูกพืชอะไรบ้าง ที่เหมาะกับคนที่มีงานประจำ
วิธีแก้ไข :
 
  1.  มะขามเปรี้ยวและมะม่วงแก้วใช้ระยะปลูกเดียวกันคือ ระยะ 6x8 เมตร หรือ 8x8 เมตร ก็ได้ การดูแลรักษา มะขามเปรี้ยว กิ่งพันธุ์ที่นำมาปลูกควรใช้กิ่งที่ได้จากวิธีทาบกิ่ง เนื่องจากมีรากแก้วต้นไม้จะตั้งตัวได้ดีไม่หักล้มง่ายอีกทั้งยังให้ผลผลิตได้เร็วกว่าการใช้กิ่งตอน วิธีปลูกปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีปลูกพืชยืนต้นอื่น ๆ ด้วยวิธีเตรียมหลุม กว้างและลึก 30-50 เซนติเมตร เท่ากัน รองก้นหลุมด้วยเศษไม้ใบหญ้าที่แห้งดีแล้ว คลุกดินที่ขุดจากหลุมกับปุ๋ยคอกเก่าให้เข้ากันดี เกลี่ยกลับลงหลุม ปลูกกิ่งพันธุ์ดีลงกลางหลุม อย่าลืมฉีกถุงเพาะชำออกเสียก่อน ระวังอย่าให้รากฉีกขาด จะทำให้ต้นไม้เหี่ยวเฉา อาจตายได้ กลบดินเป็นรูปหลังเต่า กดอัดดินพอแน่น ให้รอยแผลของกิ่งพันธุ์เหนือผิวดินเล็กน้อย ปักหลักไม้ผูกติดกับกิ่งพันธุ์ป้องกันลมพัดโยก ฤดูปลูกที่ดีที่สุดควรเป็นต้นฤดูฝน ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ระยะแรกหากไม่มีฝนควรรดน้ำให้เป็นครั้งคราว ข้อควรระวังไม่ควรปลูกต้นมะขามไม่ว่าจะเป็นมะขามเปรี้ยวหรือมะขามหวานก็ตามในที่ลุ่มระดับน้ำใต้ดินตื้น หรือมีน้ำขังแฉะเมื่อมีฝนตก จะทำให้มะขามไม่ยอมสุกแก่ ให้ใส่ปุ๋ยคอกเก่า อัตรา 1-2 ปุ้งกี๋ ต้นฤดูฝนทุก ๆ ปี ด้วยวิธีหว่านบริเวณใต้ทรงพุ่ม กระจายให้ทั่ว ต้นที่มีอายุมากขึ้นให้เพิ่มปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย หากใช้กิ่งพันธุ์จากวิธีทาบกิ่งมะขามจะให้ผลเต็มที่เมื่อมีอายุ 4 ปี เนื่องจากมะขามทนต่อโรคและแมลงศัตรูได้ดี จึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีควบคุมโรคแมลงแต่อย่างใด มะม่วงแก้ว วิธีปลูกและดูแลรักษาปฏิบัติเช่นเดียวกับมะขามเปรี้ยว แต่จะแตกต่างกันอยู่บ้างคือ สามารถปลูกในบริเวณที่ลุ่มมีระดับน้ำใต้ดินตื้นได้ดีกว่ามะขาม สิ่งสำคัญหากต้องการให้ติดผลดกจะต้องตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวผลแล้วทุกครั้ง ส่วนในแหล่งที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ควรใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 เสริมบ้าง ประมาณต้นละ 1 กิโลกรัม แบ่งใส่ 2 ครั้ง ต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝนจะช่วยให้ได้ผลผลิตดีขึ้น 
  2.  ตลาดของไม้ทั้งสองชนิดยังไปได้ ไม่ถึงกับหวือหวาหรือซบเซา การดูแลรักษาก็ง่าย จึงเป็นทางเลือกทางหนึ่ง 
  3.  พันธุ์ปลูกควรใช้กิ่งพันธุ์ดีที่ได้จากการทาบกิ่ง หากเป็นไปได้ก็อยากแนะนำให้ซื้อกิ่งพันธุ์ทั้งมะขามเปรี้ยวและมะม่วงแก้ว ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ แล้วนำมาขยายพันธุ์ต่อด้วยตนเองก็จะได้ผลดี แต่หากไม่สะดวกขอแนะนำให้เสาะหาต้นพันธุ์ดีในท้องถิ่นแล้วขยายพันธุ์ด้วยวิธีการทาบกิ่งก่อนนำมาปลูกนับว่าใช้ได้ครับ 
  4.  ที่จังหวัดน่านสภาพอากาศดีน้ำท่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ จึงปลูกไม้ผลได้เกือบทุกชนิด ยกเว้นพืชที่ต้องการความชื้นสูง วิธีจะผลิตอะไรดีนั้น ต้องศึกษาข้อมูลในตลาดท้องถิ่นเป็นอันดับแรก เพื่อทราบความต้องการของผู้บริโภคเสียก่อน แล้วจึงปลูกไม้ผลตามข้อมูลที่ได้มา จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
11
ตำบล / แขวง :
เปือ
อำเภอ / เขต :
เชียงกลาง
จังหวัด :
น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
55160
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ปีที่ 15 ฉบับที่ 304
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM