เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
วงจรชีวิตแมลงกว่าง
   
ปัญหา :
 
 
    ผมเป็นผู้หนึ่งที่ติดตามอ่านนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านและคอลัมน์หมอเกษตรมาตลอดระยะเวลา 2 ปี ผมชอบวารสารเล่มนี้มาก เพราะมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการเกษตรทุกแขนง อ่านแล้วเข้าใจง่ายและนำไปใช้ประโยชน์ได้ จ.ม. ฉบับนี้ผมมีปัญหาขอเรียนถามเกี่ยวกับวงจรชีวิตของด้วงกว่าง เป็นอย่างไร จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำมาเลี้ยงเหมือนแมลงอื่น ๆ เพื่อการบริโภค
วิธีแก้ไข :
 
    วงจรชีวิตแมลงกว่าง ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจัง ข้อมูลที่ชัดเจนมีเพียง แมลงด้วงแรดเจาะยอดมะพร้าวเท่านั้นในส่วนของเอกสารวิชาการต่างประเทศมีบันทึกไว้แต่ยังไม่ละเอียดนัก พอสรุปได้ดังนี้ หลังจากการผสมพันธุ์ระหว่างเพศผู้เพศเมียในเดือนกันยายนต่อเนื่องเดือนตุลาคม เพศเมียจะวางไข่ลงในดิน ที่มีความชื้นเหลืออยู่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในร่มเงา ดินมีเศษซากพืชทับถมกันอยู่เป็นจำนวนมาก จากนั้นอีก 1-2 เดือน จะฟักออกเป็นตัวหนอน กินเศษซากพืชและจุลินทรีย์ขนาดเล็กเป็นอาหาร เข้าดักแด้ และลอกคราบอีกประมาณ 4 ครั้ง จึงเป็นตัวเต็มวัย รวมเวลาตั้งแต่วางไข่จนเป็นตัวเต็มวัย ใช้เวลาประมาณ 8-10 เดือน ถามว่าหากจะเลี้ยงเป็นแมลงเศรษฐกิจจะคุ้มค่าหรือไม่ ในความเห็นของผมแล้วไม่คุ้มค่าแน่นอนครับ เนื่องจากใช้เวลาเพาะเลี้ยงนาน 8-10 เดือน อีกทั้งเป็นแมลงที่มีเนื้อที่จะนำมารับประทานน้อยมาก แต่หากจะเลี้ยงจำหน่ายเพื่อการแข่งขันก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
10
ตำบล / แขวง :
จันจุ
อำเภอ / เขต :
บึงสามพัน
จังหวัด :
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
67160
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2546 ปีที่ 15 ฉบับที่ 303
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM