เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ข้อมูลเกี่ยวกับกุ้งกุลาดำ
   
ปัญหา :
 
 
    ผมขอทราบรายละเอียดข้อมูลและแนวโน้มในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ตลาดและทิศทางใน ปี 2544 และ 2545 จะเป็นอย่างไร กรุณาตอบด้วยครับ
วิธีแก้ไข :
 
    ราคากุ้งกุลาดำ ระยะนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 305 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 0.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 410 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 0.17 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะส่งออกได้ในรูปของกุ้งแช่แข็ง ประมาณ 15,700 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 3.97 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าปริมาณการผลิตจะลดลง แต่ในทางตรงกันข้ามราคากลับขยับสูงขึ้นเล็กน้อย สรุประหว่าง ปี 2544-2545 ราคาคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก นอกจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการผลิต เช่น เกิดสภาวะน้ำท่วมหรือสภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรงก็อาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ปีที่ 13 ฉบับที่ 267
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM