เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
การปลูกและดูแลต้นยอ
   
ปัญหา :
 
 
    วิธีการปลูกต้นยอและการดูแลรักษา
วิธีแก้ไข :
 
    วิธีการขยายพันธุ์ต้นยอ ด้วยการเพาะเมล็ด คัดเลือกผลที่สมบูรณ์ที่สุกแก่เต็มที่ คัดแยกเมล็ดออกจากเนื้อผลล้างน้ำให้สะอาด ผึ่งลมจนแห้ง แช่ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เพื่อทำลายระยะพักตัว นาน 10-20 นาที นำออกผึ่งให้แห้งอีกครั้ง เพาะเมล็ดลงในถุงเพาะชำที่บรรจุดินร่วนสะอาด หรือบรรจุขี้เถ้าแกลบ รดน้ำพอชุ่ม ใช้เวลา 1 สัปดาห์ เมล็ดจะเริ่มงอก อายุ 6-8 เดือน นำลงปลูกในแปลงปลูกได้ ต้นยอต้องการร่มรำไร คือต้องการแสงเพียง 50-80 เปอร์เซ็นต์ ขุดหลุมกว้างและลึก 30 เซนติเมตร ผสมดินกับปุ๋ยคอกเก่า ปลูกต้นกล้าที่นำออกจากถุงเพาะ ระวังอย่าให้รากขาด กลบดินพอแน่นรดน้ำให้ชุ่ม ดูแลอย่าให้ขาดน้ำ เมื่ออายุครบ 8-12 เดือน จะเริ่มให้ผลตามต้องการ นอกจากนำผลมาเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรแล้ว ใบยังนำมาเป็นส่วนของห่อหมกอื่น ๆ ได้อีกด้วย
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
พุทธมณฑล
จังหวัด :
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
73170
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2546 ปีที่ 15 ฉบับที่ 303
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM