เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
สุราษฎร์ธานี 1 สุราษฎร์ธานี 2 และสุราษฎร์ธานี 3
   
ปัญหา :
 
 
    ผมปลูกปาล์มน้ำมันไว้ 2 แปลง ทราบว่าปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมไว้ 3 พันธุ์ คือพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 สุราษฎร์ธานี 2 และสุราษฎร์ธานี 3 ซึ่งแต่ละพันธุ์นั้นมีลักษณะเด่นอย่างไร และมีข้อจำกัดอย่างไร โปรดให้คำแนะนำด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง
วิธีแก้ไข :
 
    ลักษณะประจำพันธุ์ของปาล์มน้ำมัน ทั้ง 3 พันธุ์ มีดังนี้ พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 มีลักษณะเด่น ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,066 กิโลกรัม ต่อไร่ ต้นเตี้ย มีความสูงเพียง 72 เซนติเมตร เมื่ออายุ 1 ปี 6 เดือน ในระยะผลดิบสีเปลือกมีสีเขียว เมื่อแก่จัดจะมีสีส้ม อายุ 1 ปี 6 เดือน จะให้ผลผลิตจำนวน 13 ทะลาย ต่อต้น ซึ่งสูงกว่าพันธุ์มาตรฐานเดิมที่ให้ผลผลิตเพียง 8 ทะลาย ต่อต้น แต่มีข้อจำกัดคือ ไม่สามารถนำเมล็ดในชั่วที่หนึ่งไปเป็นพันธุ์ปลูกได้ และใน 2 ปีแรกมักพบอาการใบบิด แต่เมื่อย่างเข้าปีที่ 3 อาการดังกล่าวจะหมดไป ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการให้ผลผลิตแต่อย่างใด ลักษณะประจำพันธุ์ของพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 ลำต้นสูงขึ้น เฉลี่ยปีละ 34 เซนติเมตร ใบมีความยาวเฉลี่ย 476 เซนติเมตร เมื่อมีอายุ 6 ปี และผลมีรูปร่างเรียวแหลมจนถึงรูปไข่ มีความยาว 2-4 เซนติเมตร ปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ปลูกได้ดีที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง และสตูล

ปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสม สุราษฎร์ธานี 2 ลักษณะเด่นของพันธุ์ให้ผลผลิตทะลายสด 3,254 กิโลกรัม ต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 ประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ เป็นพันธุ์ที่ทนต่อความแห้งแล้งดีกว่าพันธุ์อื่นๆ และให้ผลผลิตสม่ำเสมอแม้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม มีเนื้อหนาพิเศษที่ 9.9 เปอร์เซ็นต์ ข้อจำกัด ลูกผสมชั่วที่ 1 ไม่สามารถใช้ปลูกได้ เมื่ออายุ 2 ปี มีเปอร์เซ็นต์ใบบิดน้อยกว่าพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1

ลักษณะประจำพันธุ์ มีทรงพุ่มขนาดปานกลาง ทางใบทำมุมกับลำต้นมากกว่า 45 องศา แกนของทางใบมีสีเหลืองอมเขียวและมีไข ลำต้นค่อนข้างเตี้ย มีหนามยาวที่ทะลาย รูปร่างผลค่อนข้างยาว ผลดิบมีสีดำ และผลสีแดงเมื่อสุก กะลาค่อนข้างหนา ออกดอกเมื่อมีอายุ 18 เดือน หลังปลูกลงแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลังมีการผสมเกสร 5-6 เดือน พื้นที่แนะนำให้ปลูก ต้องมีปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตร ต่อปี มีช่วงแล้งไม่เกิน 1-2 เดือน ดินอุดมสมบูรณ์และระบายน้ำได้ดี และปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3 ลักษณะเด่นของพันธุ์คือ ให้ปริมาณน้ำมันดิบต่อทะลายสูงถึง 27 เปอร์เซ็นต์ และผลผลิตทะลายสด 2,813 กิโลกรัม ต่อไร่ ต่อปี ในสภาพที่เอื้ออำนวยจะให้ผลผลิตสูงถึง 3,625 กิโลกรัม ต่อไร่ แต่หากสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยจะให้ผลผลิต 2,357 กิโลกรัม ต่อไร่

ข้อจำกัดคือ ไม่สามารถนำลูกชั่วที่หนึ่งไปปลูกขยายพันธุ์ได้ ลักษณะประจำพันธุ์สุราษฎร์ธานี 3 เป็นพันธุ์ที่มีทรงพุ่มขนาดกลาง แกนกลางของใบมีสีเขียวเข้ม และมีไขปรากฏอยู่ ความสูงปานกลาง ให้น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 14 กิโลกรัม ผลดิบมีสีดำ แต่มีสีแดงส้มเมื่อผลสุก เมล็ดมีกะลาบาง จะเริ่มให้ดอกเมื่อมีอายุ 18 เดือน หลังปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลังผสมเกสรแล้ว 5-6 เดือน ทางใบมีความยาวปานกลาง คือมีความยาว 4, 5 เมตร เมื่ออายุ 5 ปี

แหล่งปลูกที่เหมาะสม ควรมีปริมาณน้ำฝน 1,800 มิลลิเมตร และมีระยะแห้งแล้งติดต่อกันไม่เกิน 1-2 เดือน
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
9
ตำบล / แขวง :
หนองหมู
อำเภอ / เขต :
วิหารแดง
จังหวัด :
สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
18150
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 18 ฉบับที่ 386
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM