เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ปลูกแก้วมังกรแต่ไม่ติดผล
   
ปัญหา :
 
 
    ผมปลูกแก้วมังกรพันธุ์เนื้อแดงไว้หนึ่งหลักในบริเวณบ้าน ต้นสมบูรณ์มาก แตกกิ่งก้านสาขามากและมีขนาดใหญ่ ผมให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร 15-15-15 ผสมมูลไก่ คลุมโคนต้นด้วยฟางข้าว เคยออกดอกมาแล้ว 3 รุ่น โดยทยอยออกดอกมาตั้งแต่เดือนเมษายน ปัจจุบันปลูกมาได้ครบ 1 ปีพอดี แต่ไม่เคยติดผลเลย ไม่ทราบว่าเกิดจากปัญหาอะไร ขอถามว่า ผมควรจะปฏิบัติอย่างไร ต้นแก้วมังกรจึงจะติดผลได้ดี
วิธีแก้ไข :
 
    การไม่ติดผลของแก้วมังกร เกิดได้จากหลายสาเหตุ แก้วมังกรที่ให้ผลดก ต้องปลูกในที่กลางแจ้ง ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ แต่ขณะเดียวกันแก้วมังกรก็ยังต้องการน้ำในปริมาณที่พอเหมาะไปพร้อมกัน ลักษณะต้นแก้วมังกรที่เล่ามานั้น ผมคาดเดาว่า อาจจะได้รับแสงไม่พอ ประกอบกับเร่งบำรุงต้นให้สมบูรณ์มากเกินไป ต้นแก้วมังกรของคุณจึงมีความสุขในการเจริญเติบโตทางลำต้น จนลืมออกดอกออกผลให้ได้ชื่นชม วิธีแก้ไข ปรับปรุงให้ต้นแก้วมังกรได้รับแสงมากขึ้น ด้วยวิธีเคลื่อนย้ายหลักปลูก หรือตัดแต่งกิ่งไม้ทำให้เกิดร่มเงาบดบังต้นแก้วมังกรออกไปบ้าง พร้อมกับงดความถี่ในการให้น้ำลงเป็นสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งก็พอ และต้องงดทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีลงด้วยเช่นเดียวกัน หมายความว่าในระยะ 3 เดือนต่อไป ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ย ควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่งและสั้น ให้แสงแดดส่องผ่านได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งนี้แก้วมังกรจะออกดอกในช่วงกลางวันยาว โดยจะออกดอกตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้ให้เปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็น 13-13-21 หรือ 12-24-24 สูตรใดสูตรหนึ่ง อัตรา 250 กรัม หรือประมาณครึ่งกระป๋องนม แล้วรดน้ำตาม จะช่วยกระตุ้นให้แก้วมังกรออกดอกและติดผลดีขึ้น ปัจจุบันวิทยาการมีความก้าวหน้ามากขึ้น จึงมีผู้คิดค้นวิธีบังคับให้แก้วมังกรออกผลนอกฤดู ซึ่งทำได้สองวิธีคือ วิธีแรก เพิ่มแสงสว่างให้ในช่วงที่พระอาทิตย์ตกดิน ด้วยวิธีติดหลอดไฟฟ้าในสวนแก้วมังกร ไปจนถึงเวลา 3 ทุ่ม ใช้แสงบังคับเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ จะกระตุ้นให้เริ่มผลิดอก วิธีที่ 2 การบังคับด้วยฮอร์โมน ให้แกะหนามแหลมบริเวณตำแหน่งต้องการให้เกิดดอก และหยอดด้วยฮอร์โมน อีก 1 สัปดาห์ ดอกจะเริ่มเป็นตุ่มและพัฒนาเป็นดอกที่สมบูรณ์ จากนั้นอีก 30 วัน ผลแก้วมังกรจะสุกพร้อมเก็บผลได้ ระยะเริ่มติดดอกควรให้น้ำพอชุ่ม แต่อย่าให้แฉะ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ก็พอ ระยะนี้ควรหมั่นสังเกตที่บริเวณก้านดอก อย่าให้แมลงศัตรูเข้าทำลาย แมลงศัตรูที่สำคัญ คือ เพลี้ยแป้ง และ เพลี้ยไฟ หากพบการระบาดระยะแรกให้จับทำลาย ส่วนเพลี้ยไฟมักเข้าระบาดในช่วงที่อากาศร้อน ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน วิธีป้องกันกำจัด แนะนำให้ฉีดน้ำล้างผลโคน เฉพาะบริเวณข้อผล การระบาดของเพลี้ยไฟจะหมดไป หากปฏิบัติตามข้างต้นแล้วยังไม่ติดผล จำเป็นต้องปลูกพันธุ์อื่นแทนครับ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
จตุจักร
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10900
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2549 ปีที่ 18 ฉบับที่ 390
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM