เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ปุ๋ยมูลสัตว์กับปุ๋ยน้ำหมักใช้ทำน้ำเขียว
   
ปัญหา :
 
 
  1. ผมขอเรียนถามว่า การทำน้ำเขียวในบ่อปลานั้น คำแนะนำของกรมประมงให้ใช้มูลสัตว์ ผมจะใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพแทนมูลสัตว์ได้หรือไม่ หากจะเทียบกันแล้ว ควรใช้มูลสัตว์หรือปุ๋ยน้ำชีวภาพดีกว่ากันครับ
  2. การใช้ปุ๋ยน้ำหนักในการเพาะปลูกจะสามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้มากน้อยเพียงใด ขอคำอธิบายด้วยครับ
วิธีแก้ไข :
 
  1. น้ำเขียว เกิดจากการเพิ่มอินทรียวัตถุลงในน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับแพลงก์ตอนทั้งพืชและสัตว์ ซึ่งแพลงก์ตอนที่เกิดขึ้นจะใช้เป็นอาหารของปลาอีกทอดหนึ่ง โดยเฉพาะปลาชนิดกินพืช อาหารเหล่านี้ช่วยให้ปลาเจริญเติบโตได้ดี ในมูลสัตว์และปุ๋ยน้ำหมักล้วนมีธาตุอาหารหลักคือ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่มีประโยชน์ต่อแพลงก์ตอนทั้งสิ้น จากตารางผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในมูลสัตว์และในปุ๋ยหมัก น้ำจะมีปริมาณใกล้เคียงกัน แต่ข้อได้เปรียบของปุ๋ยมูลสัตว์ ปฏิบัติได้ง่ายกว่า ไม่จำเป็นต้องไปผ่านกระบวนการหมัก เช่น ปุ๋ยน้ำหมัก ที่ต้องใช้กากน้ำตาลและเสียเวลาในการหมัก อย่างน้อย 2 สัปดาห์ แต่หากคุณมีปุ๋ยน้ำหมักมากพอก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน
  2. ปริมาณปุ๋ยน้ำหมักที่สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีเป็นจำนวนเท่าใดนั้น ยังอยู่ระหว่างการทดลอง ดังนั้น ข้อมูลทางวิชาการยังไม่มี อย่างไรก็ตาม ผมได้เคยพูดคุยกับ คุณจรวย พงษ์ชีพ หรือ ลุงดำ น้ำหยด เกษตรกรชาวจันทบุรี ท่านได้ให้ความสนใจในการใช้ปุ๋ยน้ำหมักผู้หนึ่ง และในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมา สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง 1/4 ส่วน ทั้งนี้ ท่านบอกว่าต้องติดตามต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง จึงจะสรุปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะว่าก่อนการใช้น้ำหมัก ท่านเคยใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่สูงมาก่อน ซึ่งอาจจะมีปุ๋ยโพแทสเซียมและปุ๋ยฟอสเฟต ตกค้างอยู่ในดินอย่างเพียงพอ แต่ในทางตรงกันข้าม ปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่ลงดินจะหมดไปปีต่อปี เนื่องจากพืชดูดไปใช้ การเปลี่ยนเป็นก๊าซแอมโมเนีย จุลินทรีย์นำไปเป็นแหล่งพลังงาน การซึมลงดินในแนวลึกและวัชพืชดูดไปใช้ ธาตุไนโตรเจนจึงจำเป็นให้กับพืชทุกปี ปุ๋ยน้ำหมักอาจจะเกิดประโยชน์หรือนำไปทดแทนได้บางส่วน นอกจากนี้ ในปุ๋ยน้ำหมักยังมีจุลินทรีย์บางชนิดที่อาจช่วยย่อยอินทรียวัตถุในดินจากรูปที่นำมาใช้ประโยชน์ได้น้อยกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นก็อาจเป็นไปได้ ดังนั้น ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะสรุปได้อย่างสมบูรณ์
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
5
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
ระนอง
รหัสไปรษณีย์ :
85000
ภาค :
ภาคใต้
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ปีที่ 14 ฉบับที่ 272
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM