เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ปลูกแก้วมังกร ให้ผลบิดเบี้ยวและเนื้อฟ่าม
   
ปัญหา :
 
 
ปลูกแก้วมังกรไว้บริเวณเชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินลูกรัง ขณะนี้มีอายุ 3 ปี เป็นพันธุ์เนื้อแดงจากไต้หวัน เมื่อให้ผล ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิต ผลจะเบี้ยว เมื่อผ่าดูข้างในเนื้อจะฟ่าม ส่วนพันธุ์เวียดนามปลูกไว้บริเวณเดียวกัน กลับไม่พบลักษณะดังกล่าว ผมใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำทุกอย่าง จึงขอเรียนถามว่า เกิดขึ้นเนื่องจากพันธุ์ สภาพดิน หรือการขาดธาตุอาหาร ผมควรจะแก้ไขอย่างไรดี

อยากทราบประโยชน์ หรือโทษ ของการใช้แคลเซียม-โบรอน และสาหร่ายสกัดกับแก้วมังกรจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไรบ้าง
วิธีแก้ไข :
 
อาการเนื้อฟ่ามของผลไม้นั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ ตัวอย่างเช่น เก็บเกี่ยวผลผลิตช้าเกินไป ต้นจะดึงน้ำกลับไปใช้ในกระบวนการอื่น หรืออาจเกิดจากการขาดน้ำก็ได้เช่นเดียวกัน ในกรณีผลบิดเบี้ยวนั้น เกิดจากการกัดกินของแมลงประเภทปากดูด ด้วยวิธีแทงปากที่แหลมผ่านเปลือกผลไม้เข้าไปดูดกินน้ำในผลโดยทั่วไป แมลงมักเข้าดูดกินในระยะที่เป็นผลอ่อน บริเวณที่ถูกดูดกินเซลล์เปลือกผลไม้จะถูกทำลายไปด้วย การเจริญเติบโตช้าลง ส่วนที่ไม่ถูกกัดกินจะเจริญเติบโตเป็นปกติ เมื่อการเจริญเติบโตของแต่ละส่วนไม่เท่ากัน จึงทำให้ผลบิดเบี้ยวเกิดขึ้น ความไม่สมบูรณ์ของผลมีอิทธิพลทำให้การพัฒนาของเนื้อผลไม่ปกติตามไปด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์เวียดนามซึ่งไม่เกิดปัญหาดังกล่าว จึงพอสรุปได้ว่าปัญหาเกิดจากพันธุ์ วิธีป้องกันกำจัด ให้หมั่นเข้าไปดูแลสวนและสังเกตว่ามีแมลงเข้าทำลายผลในวัยอ่อนหรือไม่ โดยเฉพาะเพลี้ยไฟเมื่อพบการระบาดให้ฉีดพ่นด้วยเซฟวิน 85 เปอร์เซ็นต์ ดับบลิวพี หรือพอสซ์ 20 เปอร์เซ็นต์ อีซี อัตรา 20-30 กรัม ต่อน้ำ 1 ปี๊บ และอัตรา 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 1 ปี๊บ ตามลำดับ ที่สำคัญต้องงดการใช้สารเคมีก่อนเก็บผลผลิต 14 วัน เรื่องการขาดน้ำ ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่เริ่มปลูก เนื่องจากดินปลูกเป็นดินลูกรัง ซึ่งเป็นดินที่ระบายน้ำได้ไม่ดี จึงต้องขุดหลุมปลูกกว้างและลึก 50 เซนติเมตร เท่ากัน และรองก้นหลุมด้วยเศษใบไม้แห้ง อัดให้แน่นปริมาตรครึ่งหนึ่งของหลุมปลูก คลุกดินที่ขุดจากหลุมกับปุ๋ยคอกเก่าให้เข้ากันและเกลี่ยดินกลับลงหลุมก่อนปลูกกิ่งพันธุ์ กลบดินที่โคนกิ่งเป็นหลังเต่า ป้องกันน้ำท่วมขังหลังรดน้ำหรือฝนตก จากนั้นหมั่นให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ อาการเนื้อฟ่ามจะหมดไป แต่หากไม่ต้องการเสียเวลาประคบประหงมมากเกินไป แนะนำให้ปลูกแก้วมังกรพันธุ์เวียดนามจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

แคลเซียม-โบรอน นิยมใช้ฉีดพ่นให้กับผลไม้ ป้องกันผลไม้ปริแตก ทั้งนี้ แคลเซียมเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์พืช ทำให้ผนังเซลล์แข็งแรง อาการขาดแคลเซียมให้สังเกตที่ฝักของถั่วลิสงที่อ่อนนุ่มฉ่ำน้ำ เส้นเปลือกนอกปรากฏไม่ชัดเจน ส่วนโบรอนมีหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเจริญของพืช หากใช้ตามอัตราแนะนำจะไม่เกิดโทษแต่ประการใด

สาหร่ายสกัด มีส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกรดอะมิโนหลายชนิด ซึ่งล้วนให้ประโยชน์กับพืชที่ปลูก แต่ทั้งนี้เหมาะจะนำมาใช้ในสวนไม้ผลหรือไม่ประการใด ให้คิดคำนวณดังนี้ นำต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปหารรายได้ที่เพิ่มขึ้น หากได้ค่าตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป แนะนำให้คุณซื้อมาใช้ได้ทันที แต่ถ้าได้ค่าตัวเลข 1.0 ให้เลิกใช้ได้เลยครับ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
17
ตำบล / แขวง :
ท่าผา
อำเภอ / เขต :
บ้านโป่ง
จังหวัด :
ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
70110
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 19 ฉบับที่ 404
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM