เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ม.แม่โจ้ ชุมพร ปลูกปาล์มน้ำมันจากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
   
ปัญหา :
 
 

โดยปกติการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทยเกือบทั้งหมดจะใช้ต้นกล้าปาล์มจากการเพาะเมล็ดและเมล็ดปาล์มคุณภาพดีส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศคอสตาริกา ปัจจุบันมีเรื่องที่น่ายินดีที่การปลูกปาล์มน้ำมันในบ้านเราได้มีความก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง ผศ.ดร.ศิริชัย อุ่นศรีส่ง รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า การปลูกปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเทคโน โลยีใหม่ของประเทศไทย ต้นกล้าที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นต้นกล้าที่ผ่านการคัดเลือกอย่างดีที่สุดมาจากต้นแม่ คอมแพ็ค ที่มีคุณสมบัติดีเด่น ผลผลิตสูงและมีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร ได้ดำเนินการทดสอบ,ศึกษาและวิจัย เปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากต้นกล้าเพาะเมล็ดกับต้นกล้าที่มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่าชนิดไหนมีความดีเด่นกว่ากัน
 
ในอนาคตการส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกปาล์มน้ำมันที่ใช้ต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะเป็นอีกทางเลือกใหม่เช่นเดียวกับในต่างประเทศ เช่น ประเทศคอสตาริกา ไนจีเรียและกานา เป็นต้น ที่พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันประมาณ 80% ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดใช้ต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อ.ศิริชัยยังได้บอกว่าการปลูกปาล์มน้ำมันจากต้นที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในประเทศคอสตาริกา จะใช้ระยะปลูก 7.2x6.2 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร่ปลูกได้ 35 ต้น และให้ผลผลิตประมาณ 7 ตันต่อไร่นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร ยังได้นำต้นปาล์มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตระกูลคอมแพ็คเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรได้ขยายพื้นที่ปลูก ซึ่งจัดเป็นสายพันธุ์ปาล์มที่ให้ผลผลิตสูง, ต้นเตี้ย ทางใบสั้น โดยวิธีการเริ่มต้นจากเก็บข้อมูลลักษณะดีเด่น เช่น อัตราการเจริญเติบโตต่อปี, ผลผลิตทะลายสดต่อต้นต่อปี, ความต้านทานโรคซึ่งจะใช้เวลาในการเก็บข้อมูลอย่างน้อย 6-8 ปี เมื่อได้ข้อมูลแน่ชัดว่า ต้นปาล์มน้ำมันดังกล่าวที่ได้คัดเลือกไว้มีคุณสมบัติตรงที่นักปรับปรุงพันธุ์ต้องการ จึงเข้าสู้ขั้นตอนโคลนนิ่ง โดยจะนำชิ้นส่วนเนื้อเยื่อของช่อดอกอ่อนนำไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี จะได้ต้นกล้าที่มีใบและรากพร้อมที่จะนำไปอนุบาลต่อในโรงเรือนเพาะชำนานประมาณ 1 ปี จึงนำลงไปปลูกในแปลงต่อไป
 
ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร ได้จัดทำ “โครงการความร่วมมือสหกิจศึกษาทางวิชาการเกษตร” โดยร่วมมือกับ บ.อาร์ แอนด์ ดี เกษตรพัฒนา จำกัด และเป็นภาคเอกชนที่ติดต่อประสานงานนำเข้าต้นกล้าปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากประเทศคอสตาริกามาทดลองปลูกในบ้านเรา  อ.ศิริชัยมีความเชื่อว่าในอนาคตโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน พืชทดแทนพลังงานตามยุทธศาสตร์ของชาติ ท้ายสุด อ.ศิริชัยได้สรุปข้อดีของต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่า มีการแปรปรวนทางพันธุกรรมน้อยมาก, มีลักษณะเหมือนต้นพ่อและแม่ทุกประการ, มีความต้านทานโรคและมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเร็วกว่าต้นที่ปลูกด้วยเมล็ด รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพรโทร. 08-4507-8081.

วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2550
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM