เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ปลูกยูคาลิปตัส ผลิตกระดาษ เสริมรายได้ให้กับเกษตรกร
   
ปัญหา :
 
 
หลังจากได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ยูคาลิปตัสให้เป็นไม้โตเร็ว และเหมาะสมกับการเพาะปลูกในสภาพแวดล้อมที่เมืองไทยนานกว่า 20 ปี บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) จึงได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชชนิดนี้เป็นอาชีพจริงจัง เพื่อเสริมรายได้ พร้อมนำเทคโนโลยีการแปรรูปกระดาษจากต่างประเทศ มาตั้งโรงงานผลิตอยู่ที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ คือผลผลิตของ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกรฯ ซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในประเทศ ซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้เข้าโครงการปลูกต้นไม้ดังกล่าวกว่า 1 ล้านครอบครัว แล้ว โดยนิยมปลูกตามพื้นที่ว่าง หัวไร่ คันนา ส่งผลให้เกษตรกรมีงานทำและเกิดงานต่อเนื่องมากมายในชุมชน

โครงการปลูกต้นยูคาลิปตัส เพื่อผลผลิตกระดาษนั้น เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนรวมๆ แต่ละปีไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท เนื่องจากเป็นไม้โตเร็วและได้ผลตอบแทนค่อนข้างดี กล่าวคือ ราคาประกันหน้าโรงงานกระดาษ 1,200 บาท ต่อตัน ซึ่งเกษตรกรสามารถตัดขายได้ตั้งแต่ไม้มีอายุประมาณ 3 ปี โดย 1 ต้น มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 100 กิโลกรัม หรือถ้าดูแลอย่างดี ก็สามารถมีน้ำหนักได้มากกว่า 200 กิโลกรัม เลยทีเดียว

ต้นยูคาลิปตัสนั้นได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของดินแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะ ซึ่งคุณสมบัติของต้นนั้น จะโตเร็ว ลำต้นตรง และโตเสมอกันทุกต้น สามารถลิดกิ่งเองตามธรรมชาติ และมีลักษณะพิเศษอื่นๆ เช่น มีตาไม้น้อย เปลือกบาง เนื้อแน่น เหมาะแก่การผลิตกระดาษคุณภาพ และทำให้เกษตรกรมีรายได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ

คุณทองหลาง สังอรดี เกษตรกร หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเกษตรกรอีกคนหนึ่งที่เลือกปลูกต้นยูคาลิปตัสเป็นอาชีพเสริม มากว่า 10 ปี ตามหัวไร่ คันนา รองจากการทำนาข้าวหอมมะลิ ปลูกผัก และทำสวน โดยมีที่ทำกินรวมทั้งสิ้น 13 ไร่ ในระยะแรกได้ซื้อต้นกล้าจากบริษัทมาปลูกตามหัวไร่ คันนา

"จากการตัดต้นไม้ขาย 2 ครั้ง มีรายได้แสนบาท ล่าสุดได้ตัดไปขาย จำนวน 400 ต้น ต้นยูคาลิปตัสของบริษัทเป็นพันธุ์ที่ดีกว่าไม้ทั่วไป เพราะทนต่อโรค ลำต้นตรง น้ำหนักดี ขายได้ราคา ส่วนเรื่องการดูแลรักษาก็ง่าย ไม่ต้องดูแล เพียงลงดิน ใส่ปุ๋ย และดูแลเรื่องแมลงและโรคเป็นครั้งคราว ก็ตัดขายได้ และจะเลือกตัดขายเมื่อไรก็ได้ ไม่ต้องดูแลมาก ดูแลแค่ตอนปลูกตอนแรกเท่านั้น" คุณทองหลาง ได้พูดถึงรายได้ที่ได้รับจากการปลูกต้นกระดาษ

คุณจั่น วิเลิศ เกษตรกร หมู่ที่ 12 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ปลูกต้นยูคาลิปตัส ตามหัวไร่ คันนา โดยได้รับต้นกล้า จำนวน 50 ต้น ในการทดลองปลูก ซึ่งอาชีพหลัก ทำนา ปลูกผัก และเลี้ยงปลาไว้รับประทานในครัวเรือน เขาบอกว่า การมาปลูกพืชชนิดนี้เหมือนกับการเก็บเงินไว้ที่ต้นไม้

"ต้นโตเร็วกว่าแบบที่เคยปลูกจากกล้าแบบเมล็ดมาก ต้นตรง ไม่ต้องเสียเวลามาลิดกิ่ง เพราะกิ่งมันจะแห้งแล้วร่วงเอง ตอนนี้ปลูกมา 3 ปีกว่าแล้ว มีคนมาขอซื้อแต่ไม่ขาย รอให้ต้นใหญ่กว่านี้ อายุสัก 4-5 ปี จึงค่อยขายให้ดั๊บเบิ้ล เอ นี่แหละได้ราคาดีกว่า"

คุณจั่น กล่าวอีกว่า เดิมเคยปลูกแบบใช้เมล็ด ซึ่งให้ผลผลิตไม่ค่อยดี เป็นโรคง่าย ลำต้นเล็กแกร็น โตช้า พอมาปลูกต้นยูคาลิปตัสของบริษัทจึงเห็นความแตกต่างทั้งผลผลิตและรายได้ที่มั่นคงขึ้น

คุณบุญเหลือ สีสมบา เกษตรกร หมู่ที่ 8 ตำบลสิงห์โคก อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทำนาเป็นอาชีพหลัก เลี้ยงวัว 4-5 ตัว จากนั้นก็เลี้ยงปลาดุกขาย ปลูกแตงโม กล้วย และผักอื่นๆ แซมริมบ่อ พร้อมกับเพาะเห็ดฟางขายด้วย

"ในการปลูกยูคาลิปตัสตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าได้ผลหรือไม่ ลองเอามาปลูกริมบ่อดู ปรากฏว่าต้นใหญ่งามมากๆ เพื่อนบ้านเอาไปปลูกแซมกับต้นที่เขาใช้เมล็ดเพาะ ปรากฏว่าโตผิดกัน ปลูกมา 3 ปีแล้วมีคนมาขอเหมาซื้อ แต่ไม่ขายหรอก รอให้มันใหญ่กว่านี้ก่อน เดี๋ยวจะตัดขายเอง ได้ราคากว่า ปลูกต้นไม้เพื่อผลิตกระดาษของดั๊บเบิ้ล เอ อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเงินฝากไว้ให้ค่าเทอมลูก ต้องการเงินเมื่อไร ก็ตัดขายได้"

สำหรับวิธีการปลูกนั้น ไม่ยุ่งยากอะไร ขุดหลุม 30x30x30 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักคลุกกับดินแห้ง นำต้นกล้าไปจุ่มน้ำเปล่า หรือน้ำหมักชีวภาพ แล้วนำไปวางไว้ก้นหลุม กลบดินให้มิดพร้อมกับขุยมะพร้าว แล้วใช้น้ำรดดินรอบๆ ขอบหลุม จะทำให้ดินค่อยๆ หล่นลงไปกลบโคนต้น

เสร็จแล้วใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมไว้ หลังจากนั้น รดน้ำอีก 2-3 ครั้ง ดูให้รากต้นไม้สามารถดูดอาหารเลี้ยงตัวเองได้

ระยะห่างระหว่างต้นก็ควรปลูกห่างกัน ประมาณ 1.5-2 เมตร

สำหรับต้นกล้านั้น มีราคาต้นละ 4.50-5.00 บาท หากซื้อต้นละ 4.50 บาท จะต้องเป็นสมาชิกขายไม้คืนให้กับบริษัท เกษตรกรท่านใดที่สนใจจะใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ ก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่สายด่วน 1759 หรือ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 19 ฉบับที่ 413
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM