เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
เครื่องระบายความร้อนในโรงเรือน
   
ปัญหา :
 
 
    ผมมีปัญหาขอรบกวนคุณหมอเกษตร ดังนี้ 1. หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศในเล้าไก่ ที่มีพัดลมขนาดใหญ่ มีอย่างไรบ้าง 2. ตัวปรับอุณหภูมิให้คงที่ จำเป็นหรือไม่ 3. เครื่องดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเพาะเห็ด ได้หรือไม่ อย่างไร
วิธีแก้ไข :
 
    1. ฟาร์มเลี้ยงไก่ขนาดใหญ่ ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด ทำให้ไก่เกิดความเครียด ไก่จึงกินอาหารได้น้อยลง การเจริญเติบโตของไก่ย่อมลดลงตามไปด้วย วิธีแก้ไขจึงต้องหาทางลดอุณหภูมิลง โดยใช้หลักการง่าย ๆ ด้วยการติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่ที่มีใบพัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ให้มีระดับสูงเหนือพื้นเล้าไก่ 2-2.5 เมตร ที่ด้านกว้างของเล้า เมื่อใบพัดทำงานจะมีทิศทางลมพัดผ่านไปตามแนวยาวของเล้า ด้านหน้าของพัดลม มีหัวฉีดน้ำเป็นฝอย ที่สามารถควบคุมเวลาได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งเวลาเว้นช่วงทุก ๆ 15 นาที และพ่นน้ำเป็นละอองหรือฝอยนาน 0.5-1 นาที ทั้งนี้ต้องระวังอย่าให้เล้าไก่เปียกชื้นเกินไป เพราะจะทำให้ไก่ติดเชื้อได้ง่าย อีกตัวอย่างหนึ่ง การลดอุณหภูมิในเรือนเพาะชำต้นไม้จะติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ที่ผนังด้านกว้างของโรงเรือน แต่วิธีการตรงข้ามกับการทำงานในเล้าไก่คือ ดูดอากาศออกสู่ภายนอก โรงเรือนขนาดยาว 50 เมตร สูง 3 เมตร กว้าง 8 เมตร ติดตั้งพัดลม 2 ตัว ด้านกว้างอีกด้านหนึ่งของโรงเรือน ติดตั้งแผ่นเก็บความชื้น เช่น ผ้าสักหลาดหรือใยสังเคราะห์ ที่ขนาบด้วยลวดตาข่ายให้ตั้งฉากกับพื้น มีใกล้เคียงกับพื้นที่หน้าตัดด้านกว้าง ขนาดอย่างน้อย 3x2 เมตร ด้านบนเหนือใยสังเคราะห์จะมีท่อน้ำเย็นเจาะรูเป็นระยะ ๆ เพื่อให้น้ำหยดลงบนแผ่นใยสังเคราะห์จนชุ่มแล้วจึงเดินเครื่องพัดลม ภายใน 5 นาที มวลอากาศภายในโรงเรือนจะถูกดูดออกจนหมด จากนั้นจะดูดอากาศและความชื้นผ่านใยสังเคราะห์เข้ามาในโรงเรือน ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างน้อย 5 องศาเซลเซียส โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิแต่อย่างใด 2. ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 3. ถ้าจะนำไปปรับใช้ในโรงเรือนเพาะเห็ด ไม่น่าจะเหมาะสม เพราะการเพาะเห็ดไม่ต้องการลมพัดผ่านแรง อีกทั้งจะเพิ่มต้นทุนให้สูงขึ้นอีกด้วย
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
4
ตำบล / แขวง :
บางกะไชย
อำเภอ / เขต :
ท่าใหม่
จังหวัด :
จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคตะวันออก
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ปีที่ 13 ฉบับที่ 264
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM