เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ม.อุบลฯ ผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่คุณภาพสูง ลดใช้ก๊าซหุงต้มที่มีราคาแพง
   
ปัญหา :
 
 
จากปัจจัยทิศทางราคาน้ำมันดิบที่เป็นพลังงานใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องจักรกลหลายชนิด มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง ทำให้คนเริ่มมองหาพลังงานชนิดอื่นที่มีราคาถูกกว่าเข้ามาใช้ทดแทน ก๊าซก็ถูกเลือกให้เป็นพลังงานทางเลือกใหม่ชนิดหนึ่ง ที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้มีความต้องการใช้ก๊าซภายในประเทศมากขึ้น มีผลให้ราคาก๊าซเริ่มปรับตัวขึ้นตามความต้องการของตลาด ส่งผลกระทบต่อภาคการใช้ก๊าซในครัวเรือน ซึ่งต้องใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการปรุงอาหารแต่ละวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ค้นคว้าวิจัยนำภูมิปัญญาในอดีตของคนไทยมาประยุกต์สร้างเตาถ่านให้พลังงานสูงและใช้เชื้อเพลิงน้อย เพื่อให้ครัวเรือนมีพลังงานความร้อนใช้ประกอบอาหารอย่างคุ้มค่า ลดความสูญเสียของพลังงานโดยไม่จำเป็น มีผลไปถึงการลดปริมาณความต้องการเศษไม้มาเผาให้เป็นถ่านใช้เป็นเชื้อเพลิงกับเตาหุงต้ม เพราะเตาชนิดนี้สามารถให้พลังงานความร้อนจากไม้ชนิดโตเร็วได้เทียบเท่ากับถ่านไม้เนื้อแข็งที่ต้องใช้เวลาเจริญเติบโตนานนับสิบๆ ปี

สำหรับแนวความคิดประดิษฐ์เตา "ซุปเปอร์อั้งโล่" หรือเตามหาเศรษฐีขึ้นมาใช้ เพราะจากการทดลองเปรียบเทียบการให้พลังงานความร้อนระหว่างเตาธรรมดาที่มีลักษณะหนาเทอะทะ เตาซุปเปอร์อั้งโล่มีลักษณะเพรียวกว่า สามารถใช้กับหม้อหุงต้มขนาดต่างๆ ได้ถึง 9 ขนาด คือ ตั้งแต่หม้อเบอร์ 16-32 แต่เตาแบบเก่าใช้ได้กับหม้อบางเบอร์เท่านั้น

รวมทั้งเส้าและขอบเตาที่เว้ามากทำให้สูญเสียความร้อนโดยไม่จำเป็น ผิดกับเตาชนิดใหม่ที่ทำเส้าเตาสูงกว่าขอบเตาเพียงเล็กน้อย และขอบเตาที่เสมอกันโดยรอบทำให้สูญเสียพลังงานน้อยกว่า และยังมีรูรังผึ้งเล็กทำให้ดูดอากาศได้ดี และช่องบรรจุถ่านขนาดเล็กทำให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน ผิดกับเตาชนิดเก่าที่มีรูรังผึ้งใหญ่กว้างทำให้ดูดอากาศไม่ดี และมีช่องใช้บรรจุถ่านใหญ่เกิดความจำเป็น ทำให้ต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงมากกว่าปกติ

ผมก็เล่นโม้ถึงคุณภาพเตาซุปเปอร์อั้งโล่มหาเศรษฐีมาเป็นวรรคเป็นเวร เกรงจะรำคาญ ก็ขอเข้าถึงวิธีการทำเตาชนิดนี้ ทั้งแบบไว้ใช้เองในครัวเรือน หรือจะทำเป็นอุตสาหกรรมย่อยๆ หาเงินใส่กระเป๋าไว้ใช้ตามชุมชนก็ไม่ผิดแต่ประการใด

ขั้นตอนการผลิตเตาอั้งโล่สิ่งแรกคือ ต้องเตรียมดินที่เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญที่สุดในการผลิตเตา ดินที่ว่าก็ต้องเป็นดินเหนียว โดยขุดลึกลงไปจากชั้นหน้าดินราว 1 เมตร ก็จะมีดินเหนียวที่ต้องการปะปนอยู่ แต่นักวิชาการระบุว่าแหล่งของดินควรอยู่ใกล้ลำน้ำหรือตามท้องไร่ท้องนา เพราะเป็นดินคุณภาพดีง่ายต่อการปั้นขึ้นรูป ไม่แตกร้าวหลังการเผา

เมื่อได้ดินเหนียวที่ต้องการมาแล้ว ก็นำมาตากไว้ 1 แดด ต่อจากนั้นนำดินกลับไปหมักลงในน้ำเพื่อให้ดินผสมผสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมคัดแยกเศษไม้ เศษหินไม่ให้มีปะปนหลงเหลืออยู่ในเนื้อดิน โดยแช่ดินทิ้งไว้ในน้ำนานประมาณครึ่งวัน จึงนำดินขึ้นมาสะเด็ดน้ำให้แห้งพอหมาดๆ นำขี้เถ้าแกลบดำผสมกับดิน ในอัตราขี้เถ้าแกลบดำ 1 ส่วน ดิน 2 ส่วน แล้วคลุกเคล้านวดขี้เถ้าแกลบดำกับดินให้เข้าที่ เพราะแกลบดำจะทำหน้าที่เป็นตัวชนวนกันไม่ให้ความร้อนกระจายออกจากเตา และช่วยลดปริมาณการใช้ดินเป็นส่วนผสม ทำให้เตาซุปเปอร์อั้งโล่มีน้ำหนักเบากว่าเตาแบบอื่นด้วย

เมื่อผ่านขั้นตอนผสมดินกับขี้แกลบดำแล้ว ดินที่ได้ก็พร้อมจะถูกนำไปปั้นขึ้นรูปเป็นเตาได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ นำดินเข้าสู่แม่พิมพ์ตามขนาดที่เตรียมไว้ ปัจจุบันแม่แบบพิมพ์เตาซุปเปอร์อั้งโล่ที่นิยมใช้มี 2 ชนิด คือ แม่แบบพิมพ์ภายนอกใช้สำหรับขึ้นรูปตัวเตา และแม่แบบพิมพ์ภายในใช้สำหรับขึ้นรูปปากเตาและเส้าเตา ซึ่งก่อนปั้นผ่านแม่พิมพ์ทุกครั้งต้องโรยแกลบรอบๆ แม่พิมพ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ดินเหนียวติดแม่แบบและปั้นไม่ได้รูปทรง

จากนั้นนำดินที่หมักจนได้ที่ใส่ลงในแม่พิมพ์ภายนอก ก่อนใช้มือตบปั้นดินให้ขึ้นรูปเป็นทรงเตา โดยผู้ปั้นต้องสังเกตคำนวณให้ดินมีความหนาและขนาดตามที่กำหนด พร้อมตกแต่งผิวดินด้านในเตา ซึ่งต้องใช้เป็นห้องวางรังผึ้ง ห้องใช้เผาไหม้ หลังจากนั้นก็อัดทับด้วยแม่พิมพ์ภายใน เพื่อขึ้นรูปเป็นปากเตาและเส้าเตา เมื่อได้เตาตามขนาดที่ต้องการก็คว่ำเอาเตาออกจากแบบพิมพ์นำไปผึ่งลมให้แห้ง การผึ่งลมนี้ต้องไม่ให้ถูกแดดเป็นอันขาด และผึ่งลมทิ้งไว้ 1-2 วัน จึงนำเตากลับมาตกแต่งปากเตาเส้นเตา พร้อมกับเจาะช่องลมก่อนนำไปไปผึ่งลมและตากแดดจนเตาแห้งสนิท โดยขั้นตอนนี้ใช้เวลาราว 2-4 วัน ก็จะได้เตาที่พร้อมนำไปเผาแล้ว

สำหรับวิธีการเผาเตาซุปเปอร์อั้งโล่ มีกรรมวิธีการเผาเหมือนเตาธรรมดาทั่วไป ผู้ที่เคยทำเตาก็อาจทราบวิธีนี้มาแล้ว แต่ที่นำมาพูดคุยกันอีก ก็เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่ทราบวิธีการเผาเตาทราบขั้นตอนเอาไว้ หลังผู้ปั้นเตาตกแต่งเตาเสร็จแล้ว ให้นำเตาที่ผ่านการตากแดดมาเรียงเป็นชั้นในเตาเผา ซึ่งจะใช้เตาเผาแบบอุโมงค์ที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง หรือถ้าไม่สะดวกเผาแบบเตาอุโมงค์อาจใช้วิธีการเผาแบบเตาเปิดที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงก็ได้ โดยขั้นตอนการเผานี้ ให้ผู้เผาเป็นผู้พิจารณาเอาเองในแต่ละพื้นที่ ถ้าใช้เชื้อเพลิงใดจะสะดวกและประหยัดมากกว่าก็สามารถเลือกใช้วิธีนั้นได้

ส่วนอุณหภูมิในการเผาเตาควรอยู่ที่ระดับ 800-1,000 องศาเซลเซียส ถ้าเผาแบบเตาอุโมงค์จะใช้เวลาเผานานประมาณ 8-10 ชั่วโมง ถ้าเผาด้วยแกลบต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นมาอีกราว 24-36 ชั่วโมง เพื่อให้เตาได้รับความร้อนอย่างเต็มที่ หลังการเผาควรทิ้งเตาให้เย็นโดยใช้เวลาประมาณ 1 วัน จึงนำเตาออกมาบรรจุลงในถังสังกะสี ระหว่างการนำตัวเตาบรรจุลงในถังสังกะสี ต้องใช้ดินเหนียวผสมขี้แกลบอัตราดิน 1 ส่วน ขี้เถ้าแกลบ 10 ส่วน ยาขอบเตาให้แน่น เพื่อเตาจะได้ไม่เสียหายง่ายเวลาใช้งาน จากนั้นนำรังผึ้งที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในเตาตรงระดับที่กำหนดไว้ ใช้ดินเหนียวผสมขี้เถ้าแกลบอัตราดิน 1 ส่วน ขี้เถ้าแกลบ 5 ส่วน ยาภายในเตารอบบริเวณที่รังผึ้งสัมผัสกับผนังเตา โดยทำทั้งด้านบนและด้านล่างของตัวเตา ก็จะได้เตาคุณภาพไว้ใช้และนำออกขายได้แล้ว

พูดถึงการทำตัวเตาแล้ว ส่วนประกอบสำคัญของการเป็นเตาคือ ต้องมีรังผึ้งใช้ถ่ายเทความร้อนจากด้านล่างสู่ด้านบน วิธีการทำรังผึ้งเตาซุปเปอร์อั้งโล่ มีความสำคัญต่อการประหยัดพลังงานไม่น้อย เพราะถ้าเจาะรูรังผึ้งไม่ดีจะมีผลต่อการดูดและการระบายอากาศของตัวรังผึ้ง ทำให้เตาให้ความร้อนช้ามีผลต่อการใช้พลังงานเชื้อเพลิง โดยการเจาะรูทำรังผึ้งจะมีเหล็กใช้เจาะที่ทำเป็นแบบไว้ก่อน มีเส้นผ่าศูนย์กลางของรู ประมาณ 14-15 มิลลิเมตร และลักษณะของรูจะต้องเป็นทรงกรวยคว่ำ ด้านบนรูมีขนาดเล็กกว่าด้านล่าง เพราะเมื่อปากเตาดูดอากาศเข้ามาก็จะส่งอากาศไปช่วยผลักดันให้เกิดความร้อนทางด้านบนได้มากขึ้น

วิธีการทำรังผึ้งก็นำดินเหนียวชนิดเดียวกันที่ใช้ทำตัวเตา มานวดผสมกับแกลบดำมากกว่าส่วนผสมที่ใช้ทำตัวเตาอีกเท่าตัว เมื่อนวดจนได้ที่ก็นำดินใส่ลงไปในแบบพิมพ์ใช้มือกดดินให้เต็มแม่พิมพ์ ปาดเอาดินส่วนเกินออกจากแม่พิมพ์ แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง โดยใช้เวลาราว 2-3 วัน จึงใช้แม่แบบมาเจาะรู จากนั้นจึงนำไปผึ่งลมทิ้งไว้อีก 2-4 วัน ก็นำรังผึ้งไปเผาจนสุก เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงในการใช้งาน แค่นี้เราก็ได้รังผึ้งมีคุณภาพมาใช้กับเตาซุปเปอร์อั้งโล่แล้ว

และเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพการทำงานของเตาประหยัดพลังงานนี้ จากข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล ผู้จัดการโครงการสนับสนุนและเผยแพร่พลังงานในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระบุว่า เตาซุปเปอร์อั้งโล่ที่ทีมนักค้นคว้าคิดประดิษฐ์ขึ้น สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้มากกว่าเตาธรรมดาทั่วไปถึงร้อยละ 29 เพราะให้พลังงานความร้อนมากกว่าเตาธรรมดาทั่วไป ทำให้ผู้ใช้เตาซุปเปอร์อั้งโล่ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานถ่านเชื้อเพลิง และยังลดการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อนำไม้ทำเป็นถ่านให้ความร้อน

แต่ที่ผ่านมาการผลิตเตาอั้งโล่ออกจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปมีน้อย เพราะคนผลิตเตาไม่รู้จักเทคโนโลยีวิธีการผลิตเตาชนิดนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงพยายามนำเทคโนโลยีขยายเข้าสู่ผู้นำชุมชน เพื่อให้นำความรู้ไปเผยแพร่ร่วมกันผลิตเตาไว้ใช้เอง หรือผลิตเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เพื่อลดการใช้ก๊าซหุงต้มที่มีราคาแพง สำหรับผู้ต้องการทราบรายละเอียดขั้นตอนการผลิตเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ (045) 353-000-3 ต่อโครงการสนับสนุนและเผยแพร่พลังงานในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร หรือกับวิศวกรของโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ (086) 871-5774

วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 ปีที่ 20 ฉบับที่ 428
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM