เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ขั้นตอน การขอ อย.
   
ปัญหา :
 
 

    ตอนนี้ผมได้แปรรูปอาหารออกจำหน่าย เช่น แกงไตปลาแห้ง บรรจุในกระป๋องพลาสติกไม่มีเกลียว ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ผมจึงอยากจะปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น แต่มีปัญหาขอเรียนถามคุณหมอเกษตร-ทองกวาว ดังนี้

  1. กรุณาอธิบายวิธีบรรจุอาหารลงในบรรจุภัณฑ์ให้เก็บได้นาน เพราะปัจจุบันผมนำสินค้าออกมาตั้งไว้ในอุณหภูมิปกติเพียง 5 วัน ก็มีเชื้อราขึ้นเต็มไปหมด
  2. เครื่องซีลพลาสติก สำหรับซีลฝากระปุกจะสอบถามได้จากแหล่งใด 3. ขั้นตอนการขอ อย. จะต้องทำอย่างไรบ้าง
วิธีแก้ไข :
 
  1. วิธีการเก็บถนอมอาหารให้ได้นาน ทำได้ 2 วิธี คือวิธีแรกผ่านกระบวนการความร้อน ที่ไม่ทำให้ศูนย์เสียคุณค่าทางโภชนาการ ที่เรียกว่า วิธีพาสเจอไรซ์ หรือวิธีนึ่งไอน้ำนั่นเอง อีกวิธีหนึ่งโดยการใส่สารกันบูดในปริมาณที่ทางราชการอนุญาตในปริมาณที่ไม่เกิดโทษกับผู้บริโภค รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม. 10900 โทร. (02) 942-8629-35
  2. เครื่องซีลพลาสติก สอบถามที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้ในวันเวลาราชการ 3. ขั้นตอนการขอ อย. หากโรงงานผลิตของคุณมีเครื่องจักรขนาด 5 แรงม้า ขึ้นไป หรือมีคนงาน จำนวน 7 คน ขึ้นไป จึงจะขอรับใบอนุญาตผลิตอาหารได้ จากนั้นนำหลักฐานสำคัญดังนี้ คำขออนุญาตตั้งโรงงาน (แบบ อ. 1) สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ แบบแปลนโรงงานที่ได้มาตรฐาน ข้อมูลรายละเอียด กรรมวิธีการผลิต ชนิดของผลิตภัณฑ์ สูตรอาหาร พร้อมมีนักวิทยาศาสตร์การอาหารเป็นผู้ควบคุม ยื่นเอกสารได้ทั้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 0-2590-7000 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในวันเวลาราชการก็ได้
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
1
ตำบล / แขวง :
มะขามเตี้ย
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
84000
ภาค :
ภาคใต้
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2544 ปีที่ 13 ฉบับที่ 271
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM