เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
วิธีป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
   
ปัญหา :
 
 
โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราไฟทอปทอร่า เข้าทำลายบริเวณราก ลำต้น กิ่ง แม้กระทั่งผล ทำให้ต้นทุเรียนยืนต้นตาย หรือผลเน่าร่วง เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีปัญหากับโรคนี้มาตลอด และมีต้นทุนค่อนข้างสูงมากในการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดโรคนี้ และยังไม่ได้ผลดี

คุณบุญเรือน แข็งขัน เกษตรกรตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นทั้งแม่บ้านเกษตรกร สมาชิกเครือข่ายมังคุด และเป็นกลุ่มคัดแยกมังคุดเพื่อการส่งออก ได้ใช้สารจากเปลือกมังคุดป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน สามารถป้องกันและควบคุมโรคนี้ได้เป็นอย่างดี วิธีการปฏิบัติโดยนำเปลือกมังคุด ซึ่งเกษตรกรรายนี้ได้นำผลมังคุดเกรดต่ำมาแกะเนื้อเพื่อแปรรูป ส่วนเปลือกได้นำมาหมัก โดยใช้ถังหมัก 200 ลิตร นำเปลือกที่แกะเนื้อแล้วมาทุบหรือทำให้แตกใส่ถังหมักประมาณครึ่งถัง แล้วใส่น้ำ 100 ลิตร ให้ท่วมเปลือก ประมาณครึ่งถัง หมักไว้ 2 คืน

นำน้ำที่หมักได้ไปราดบริเวณโคนต้นทุเรียน หรือทาบริเวณที่เป็นโรคเน่า สัปดาห์ละครั้ง ประมาณ 3-4 ครั้ง จะสามารถป้องกันและกำจัดโรครากเน่าและโคนเน่าทุเรียนได้อย่างดี
วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคตะวันออก
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551 ปีที่ 20 ฉบับที่ 439
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM