เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ปลูกต้นไม้บนภูเขาให้เจริญเติบโตดี
   
ปัญหา :
 
 
    ผมมีปัญหาขอเรียนถามว่า จะปลูกต้นไม้ยืนต้นอย่างไร ต้นจึงจะตั้งตรงสวยงาม เจริญเติบโตดี เนื่องจากดินเป็นดินภูเขาและมีหินเป็นจำนวนมาก ขอคำแนะนำด้วยครับ
วิธีแก้ไข :
 
    วิธีการปลูกต้นไม้บนเขาให้งามนั้น ต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่า สภาพพื้นที่ภูเขาย่อมเป็นที่ลาดชัน ส่วนใหญ่จะมีที่ราบเป็นแห่ง ๆ เพียงบางส่วนเท่านั้น ผมจึงแนะนำเฉพาะส่วนที่เป็นบริเวณลาดเอียง ถึงแม้ว่าพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมก็ตาม ไม่แนะนำให้เผาทำลายต้นไม้อื่น ๆ เพราะจะเป็นการซ้ำเติมทำให้เกิดการชะล้างหน้าดินจากลมและฝนเพิ่มเป็นทวีคูณ ควรเดินสำรวจหาแนวขนานขวางแนวลาดเอียง แล้วขุดหลุมปลูก พร้อมนำก้อนหินออกจากหลุมปลูก หากหินมีขนาดใหญ่ควรขยับหลุมออกไปตามความเหมาะสม โดยใช้ระยะห่างระหว่างหลุม 2-4 เมตร จนได้แถวยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่ จึงหาแนวระดับสูงขึ้นหรือต่ำลงมาจากแถวแรก ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการดำเนินการ โดยให้ขนานกับแนวปลูกกับแถวแรกที่ระยะห่าง 2-4 เมตร ขุดหลุมปลูกแบบสลับฟันปลากับแถวแรก วัตถุประสงค์ให้ระยะระหว่างต้นไม่เกินช่องกว้าง เพราะจะทำให้น้ำฝนกัดเซาะเป็นร่องน้ำตามแนวลาดชันได้ง่าย การเตรียมหลุมปลูกขุดหลุมลึก 30 เซนติเมตร หรือ 50 เซนติเมตรก็ได้ รองก้นหลุมด้วยเศษใบหญ้าปริมาณ 2 ใน 3 ของความลึกเกลี่ยดินกลบ คลุกดินที่เหลือกับปุ๋ยคอกเก่าให้เข้ากันดี แล้วเกลี่ยกลับลงหลุม ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์อาจรองก้นหลุมเพิ่มเติมด้วยปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0 หรือสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กำมือ คลุกกับดินปลูก จากนั้นจึงปลูกต้นกล้าลงในหลุม ระวังอย่าให้รากกระทบกระเทือนจนช้ำ กลบดินพอแน่นปักหลักไม้ผูกกับต้นกล้าป้องกันลมพัดโยก ช่วงปลูกที่ดีที่สุดคือต้นฤดูฝน อัตราการตายของต้นไม้จะอยู่ในอัตราต่ำ หากปลูกแฝกแซมระหว่างแถวปลูกไปพร้อม ๆ กัน แฝกจะช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดินจากลมและฝนดังที่อธิบายมาแล้วข้างต้นได้ดียิ่งขึ้น เมื่อต้นไม้ที่ปลูกตั้งตัวได้ดี อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้ตัดแต่งกิ่งให้เกิดการสมดุล กิ่งแขนงที่ไม่สวยงาม หรือเป็นโรคตัดทิ้งให้หมด ระยะต่อไปต้นไม้จะแข่งกันยืดตัวตามแนวตั้ง เพื่อแย่งแสงแดดระหว่างต้นไม้ หมั่นตัดกิ่งแขนงที่แตกจากด้านข้างออก เมื่อต้นไม้โตพอตัดได้จะมีลำต้นเพียงต้นเดียวเหยียดตรงสวยงามตามต้องการ
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
พหลโยธิน 32
ตำบล / แขวง :
ลาดยาว
อำเภอ / เขต :
จตุจักร
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10900
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ปีที่ 15 ฉบับที่ 298
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM