เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ผลผลิตผักจากแปลงเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรสองพี่น้อง
   
ปัญหา :
 
 
เกษตรกรสองพี่น้อง...คุณเครือ และ คุณเยื่อ จีนแส สองเกษตรกรแห่งเมืองเพชร ที่ตั้งชื่อผักผลผลิตของพวกเขาในพื้นที่ 7 ไร่ ว่า "ตั้งใจ" ที่หันเหจากการทำเกษตรแบบใช้สารเคมี มาสู่การทำเกษตรอินทรีย์

สองพี่น้องเล่าให้ฟังว่า...เดิมมีอาชีพปลูกผัก และประสบปัญหาโรคและแมลง ระบาดอย่างรุนแรง จนต้องใช้สารเคมีฉีดทุกวันในปริมาณมาก ส่งผลให้สภาพดินเสื่อมโทรม เพราะต้องใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่สูงจึงเป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตตกต่ำและเกิดผลเสียต่อสุขภาพ อีกทั้งยังขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินอีกมากมาย

ด้วยสภาพร่างกายที่เหนื่อยง่าย ไม่มีแรง ต้องนอนซมทุกครั้ง หลังจากฉีดยาและต้องกินยาแก้ปวดเป็นอาทิตย์ คุณเยื่อจึงตั้งใจที่จะลดละเลิกการใช้สารเคมีอย่างเด็ดขาด

โดยเล่าถึงความตั้งใจในครั้งนั้นว่า...ร่างกายจะแย่ลงทุกครั้งที่ฉีดยาผัก ในวันหนึ่งฟังรายการวิทยุของ อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ ที่จัดรายการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และสนใจมากจึงตามไปอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบกับสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร ในพระราชดำริ (ผัก) ได้เข้ารับการอบรมและได้ไปดูงานที่ต่างๆ จึงตัดสินใจทำเกษตรอินทรีย์เรื่อยมา และได้รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรแล้ว เมื่อปี 2548 (ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขอต่ออายุใบรับรองฯ ของปี 2549)ชีวิตเริ่มต้นใหม่บนเส้นทางสีเขียวเกษตรอินทรีย์

เกษตรกรทั้งสองคนปลูกผักด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ และปล่อยให้ชีวิตในไร่ดูแลกันเอง เช่น ให้มดช่วยกินแมลง ให้แมลงช่วยกินหนอนผัก ให้เขียดช่วยกินแมลงผัก ทั้งสองท่านทำการเกษตรอินทรีย์มากว่า 8 ปีแล้ว มีพืชพันธุ์หลากหลาย เช่น หัวไชเท้า ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง ผักฮ่องเต้ แตงกวา แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ผลผลิตเหล่านั้นจำหน่ายได้น้อยและได้ราคาเท่ากับผักที่ใช้สารเคมีทั่วไป

เมื่อก่อนผักที่มาจาก 2 แปลงนี้ ก็ผ่านการใช้การสารเคมีมาเช่นเดียวกัน แต่แล้ววันหนึ่งวิกฤตก็มาถึง เมื่อคุณเครือไม่มีเงินซื้อปุ๋ยมาใส่ผัก จึงต้องหาทางรอดให้ผักมีชีวิตต่อ แล้ววิกฤตในครั้งนั้นก็ได้นำพาโอกาสที่ดีกว่ามาพร้อมกันด้วย เขามองไปเห็นขี้วัวที่มากมายรอบบ้าน จึงลองนำมาใส่แทนปุ๋ยดู เมื่อผลผลิตได้ปริมาณพอๆ กัน จึงเลิกใช้ปุ๋ยใช้ยาเด็ดขาด ปล่อยให้ธรรมชาติจัดการตัวเอง ทั้งให้มดกินหนอน แมลงกินหนอน เขียดกินแมลง แต่มีของแถมคือ "ไอ้บาก" หมาเฝ้าแปลงที่คอยย่ำหางูจนแปลงพังไปหลายที่ แต่สุดท้ายทุกสิ่งก็อยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยตามวิถีธรรมชาติเช่นนี้มาแล้วกว่า 6 ปี

อย่างไรก็ตาม แม้จะปล่อยให้ธรรมชาติดูแลกันเอง แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันกลับทำให้เราห่างไกลจากความสามารถในการพึ่งตัวเอง

คุณเครือเล่าให้ฟังว่า เขายังต้องพึ่งพาเมล็ดพันธุ์โดยสั่งซื้อทางโทรศัพท์ให้ร้านมาส่ง ทั้งหัวไชเท้าสีขาวธรรมดา และสีแดงพันธุ์โรซี่ ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง แตงกวา เป็นต้น นอกจากร้านจะเก็บเงินไป เขายังเก็บเมล็ดพันธุ์ของการพึ่งตนเองไปด้วย เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดที่ได้มาล้วนเป็นหมัน แพร่พันธุ์ต่อไปไม่ได้ ถึงแม้จะปลูกขยายต่อได้แต่พันธุ์จะกลายไม่เหลือเค้าเดิม ชีวิตเกษตรกร ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจึงเหมือนถูกเนรเทศให้ต้องเผชิญชะตากรรมอย่างไม่รู้ทิศรู้ทาง ไม่รู้ว่าเมื่อใดจะสามารถพึ่งพาตนเองได้สำเร็จเสียทีปรับปรุงดินด้วยปอเทือง

"เทคนิคสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์นั้นอยู่ที่การปรับปรุงดินให้ดีที่สุด ถ้าดินสมบูรณ์จะไม่มีโรคแมลงรบกวน ซึ่งในการปรับปรุงดินนั้นได้นำปอเทืองจากกรมพัฒนาที่ดิน มาปลูกในพื้นที่ที่จะปลูกผักในแต่ละแปลงก่อน โดยปลูกปอเทืองทิ้งไว้ประมาณ 45 วัน ก็ไถกลบและทิ้งไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ แล้วไถแปรและยกร่องปลูกผักได้เลย เพราะปอเทืองจะเป็นปุ๋ยพืชสดที่ช่วยบำรุงดินได้เป็นอย่างดี ในด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืช จะใช้สมุนไพรในการป้องกัน ได้แก่ กระเทียม ตะไคร้หอม ข่า พริกขี้หนู ใบน้อยหน่า และสะเดา นำมาหมักผสมน้ำฉีด หลักสำคัญคือ เราต้องหมั่นสำรวจแปลงปลูกว่า มีหนอนหรือเพลี้ยระบาดหรือไม่ ถ้ามีแล้วค่อยฉีด" คุณเยื่อ กล่าว

เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ทุกคนจะรู้อยู่แก่ใจว่า ปัญหาการทำเกษตรอินทรีย์นั้นไม่ได้อยู่ที่ขั้นตอนการผลิต แต่ปัญหาสำคัญนั้นอยู่ที่ "ตลาด" คุณเยื่อก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเรื่องของตลาด จึงอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องตลาด โดยจัดให้มีที่ขายที่แยกส่วนจากผักที่ใช้สารเคมี เพราะคนซื้อไม่ได้คำนึงถึงราคาแต่คำนึงถึงความปลอดภัยมากกว่า

ดังนั้น ถ้าผักอินทรีย์ไปวางขายในตลาดและไปปะปนกับผักที่ใช้สารเคมี ผู้บริโภคก็เกิดความไม่มั่นใจที่จะซื้อ จึงอยากให้ภาครัฐช่วยจัดให้มีตลาดกลางที่มีมาตรฐาน และจะเป็นการจูงใจเกษตรกรรายอื่นๆ ให้หันมาทำเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น

เป็นความต้องการของเกษตรกรผู้ที่มีความมานะอดทน จริงใจและมีความซื่อสัตย์ในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักที่มีคุณภาพ ปราศจากสารเคมี ส่งผลให้มีร่างกายที่แข็งแรง เหมือนกับคุณเยื่อ จีนแส ที่มีสุขภาพดีจากการทำการเกษตรที่ไร้สารเคมีเหมือนในทุกวันนี้

ปัจจุบัน คุณเยื่อทำเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 5 ไร่ คุณเครือ 7 ไร่ เน้นปลูกมะระและถั่วฝักยาวอินทรีย์ มีแตงกวาร้านและหน่อไม้ฝรั่งแซมบ้างบางครั้ง โดยจะแบ่งแปลงปลูกหมุนเวียน เพื่อให้ผลผลิตออกทุกวัน ไม่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีใดๆ ทั้งสิ้น จะใช้เพียงปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดเท่านั้น

สนใจชมแปลงผักเกษตรอินทรีย์ของคุณเยื่อ จีนแส และคุณเครือ จีนแส ติดต่อได้ตามที่อยู่บ้านเลขที่ 52/1-2 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร. (089) 082-7326 และ (089) 084-9935

วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 21 ฉบับที่ 453
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM