เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ผลมะนาวหล่นลงดินตามโคนต้นทิ้งไว้ดินจะเปรี้ยวหรือไม่ สนใจปลูกไผ่ตงหวาน
   
ปัญหา :
 
 
    ผมมีที่ดินอยู่ 1 แปลง พื้นที่ประมาณ 6 ไร่เศษ ผมปลูกมะนาวไว้มีอายุมากแล้วแต่ให้ผลดกพอสมควร ช่วงที่ผ่านมาผลมะนาวร่วงมากและไม่ได้เก็บออก ต่อมาปลูกไผ่ตงโดยซื้อกิ่งพันธุ์มาจากจังหวัดปราจีนบุรี จึงมีปัญหาขอเรียนถามดังนี้
  1. ผลมะนาวที่หล่นลงดินตกอยู่ตามโคนต้น จะทำให้ดินเปรี้ยวหรือไม่ หลังจากนั้นจะโค่นต้นมะนาวและปลูกไผ่ตงทดแทน 
  2.  ผมไม่มีความรู้เรื่องไผ่ตงเลย จึงอยากทราบวิธีปลูก การให้ปุ๋ย และการดูแลรักษา จนถึงระยะตัดหน่อขายได้ครับ
วิธีแก้ไข :
 
  1. ผลมะนาวที่ร่วงหล่นตกอยู่กับพื้นดิน ไม่มีผลต่อความเป็นกรดหรือรสเปรี้ยวของดิน เนื่องจากชั่วระยะเวลาสั้น ๆ ผลมะนาวจะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายไปในที่สุด แต่ผลเสียที่เกิดขึ้นคือ เป็นแหล่งสะสมและแพร่กระจายของโรคและแมลงที่อาศัยอยู่ในผลมะนาว วิธีที่ดีที่สุด ให้ขุดหลุมลึกสัก 30 เซนติเมตร แล้วกวาดผลมะนาวฝังกลบลงดิน นอกจากช่วยกำจัดโรคและแมลงแล้ว หลังการย่อยสลายจะกลายเป็นอาหารของต้นไม้ต่อไปในที่สุด 
  2.  ไผ่ตง วิธีปลูกไผ่ตง ช่วงที่ดีที่สุดคือต้นฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนมิถุนายน ระยะปลูกใช้ 8x8 หรือ 8x10 เมตร ก็ได้ แต่หากปลูกในแหล่งฝนน้อยควรปลูกให้ถี่ขึ้น โดยใช้ระยะปลูก 6x6 เมตร การเตรียมดินให้ไถพรวน 2 ครั้ง ตากดินไว้ 2 สัปดาห์ แล้วจึงย่อยดิน วัดระยะหลุม ปักหลักไม้เป็นเครื่องหมาย และขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร คลุกดินที่ขุดจากหลุมกับปุ๋ยคอกเก่าหรือปุ๋ยหมักอัตราครึ่งปี๊บต่อหลุม รองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต อัตรา 1 กระป๋องนมต่อหลุม เกลี่ยดินกลับลงหลุมอัดพอแน่น ปลูกกิ่งพันธุ์ลงหลุมที่เตรียมไว้ เอียงทำมุมกับพื้น 45 องศา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ไผ่แตกแขนงได้เร็วขึ้น กลบดินและพูนโคน ป้องกันดินยุบตัวเป็นแอ่งน้ำ ปักหลักไม้ผูกกับกิ่งพันธุ์ให้แน่น คลุมโคนด้วยหญ้าแห้งหรือฟางข้าวรักษาความชื้นในดิน หลังปลูกลงดินแล้ว 1-2 เดือน ไผ่จะตั้งตัวได้และเริ่มแตกใบใหม่ให้เห็น ในช่วงแล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายน ต้องรดน้ำช่วย เมื่อย่างเข้าฤดูฝนต่อไปต้นไผ่จะแข็งแรงและตั้งตัวได้ ปีแรกต้นไผ่ยังสามารถใช้ปุ๋ยจากปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักที่คลุกเคล้าลงดิน ปีที่สองจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเติม โดยใส่ในเดือนมีนาคมจนถึงเมษายน ด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 4-5 ปุ้งกี๋ ต่อกอ ร่วมกับปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กิโลกรัม ต่อกอ และเมื่อเริ่มให้หน่อคือย่างเข้าปีที่ 3 หรือปีที่ 4 ให้เพิ่มอัตราปุ๋ยเคมีสูตรเดิม อัตรา 2-3 กิโลกรัม แต่ควรระวังอย่าให้เม็ดปุ๋ยสัมผัสกับต้นไผ่หรือหน่อไม้ เพราะจะเกิดการเน่าเสียหาย หากต้องการเร่งการแตกหน่อ แนะนำให้ใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 1-2 กิโลกรัม ต่อกอ และใส่ปุ๋ย สูตร 13-13-21 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อกอ ในเวลาใกล้เคียงกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพของหน่อไม้ แต่หากไม่ต้องการใช้ปุ๋ยเคมีก็เลือกใส่ปุ๋ยคอกเก่าปีละ 2 ครั้ง ในต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน อัตรา 8-10 ปุ้งกี๋ ต่อกอ แม้ว่าจะได้ผลผลิตน้อยลงแต่ก็เป็นการลงทุนต่ำลงไปด้วย คุณจึงสามารถเลือกการปฏิบัติได้วิธีใดวิธีหนึ่ง ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับความประสงค์ของคุณ หากต้องการเพิ่มมูลค่าของหน่อไม้ ทำได้ด้วยวิธีทำไผ่ตงหมกเพื่อให้หน่อไม้อวบ เนื้อขาวอ่อนนุ่มและหวานกรอบ ขายได้ราคาแพงขึ้น พันธุ์ที่นิยมทำไผ่ตงหมักคือพันธุ์ไผ่ตงดำหรือไผ่ตงจีน ที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เนื่องจากใน 2 ปีแรก ปล่อยให้ต้นไผ่มีการแตกกอและเลี้ยงลำไปก่อน เมื่อหน่อไม้โผล่ขึ้นเหนือดินประมาณครึ่งฝ่ามือ ใช้ปี๊บเก่าเปิดหัวและท้าย หรือเข่งใบเล็กครอบลงบนหน่อไม้และบรรจุขี้เถ้าแกลบลงในภาชนะจนเต็ม ปล่อยทิ้งไว้จนปลายแหลมของหน่อไม้โผล่ขึ้นสูงจากขี้เถ้าแกลบประมาณ 1 นิ้ว จึงนำภาชนะพร้อมขี้เถ้าแกลบออกจากหน่อไม้ จะได้หน่อไม้ที่อวบ ขาว น่ารับประทาน และขายได้ราคาดี
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
1
ตำบล / แขวง :
ยางหย่อง
อำเภอ / เขต :
ท่ายาง
จังหวัด :
เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
76130
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ปีที่ 15 ฉบับที่ 297
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM