เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ส่งเสริมเลี้ยงปลาซิวข้างขวานเล็ก
   
ปัญหา :
 
 
ปลาซิวข้างขวานเล็ก เป็นปลาน้ำจืดมี ถิ่นกำเนิดในประเทศเขตร้อน ทั้งไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเกาะสุมาตรา ซึ่งประเทศไทยพบที่ภาคใต้และภาคตะวันออก โดยพบมากที่สุด คือ ที่อำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จัดเป็น ปลาที่มีสีสันสวยงามมีสารพัดสีในตัว คือ บริเวณ ลำตัวซึ่งมีลักษณะแบนข้างจะเป็นสีน้ำตาลอมเขียว แต่จะมีช่วงกลางลำตัว เป็นสีน้ำตาลอมแดง ส่วนครีบหางเป็นสีส้ม หรือสีแดงอ่อน แต่ ลักษณะเด่นและเป็นที่มาของชื่อปลาซิวข้างขวาน นี้ คือ แถบสามเหลี่ยมสีดำเล็ก ๆ คล้ายรูปขวาน ตอนกลางลำตัวไปทางด้านหาง
   
จัดเป็นปลาที่มีความสวยงามทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เพราะขายได้ราคา ดี เป็นที่ต้องการของตลาด และมีมูลค่าการส่งออกสูงขึ้นอย่างหต่อเนื่อง แต่ที่ผ่านมาปลาซิวข้างขวานเล็กที่จำหน่ายและส่งออกจะเป็นปลาที่จับได้จากธรรมชาติ เนื่องจากสามารถจับได้ง่าย ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม และบางพื้นที่ได้ทำการขุดลอกคลอง ทำให้แหล่งวางไข่ของปลาถูกทำลาย จึงเป็นเหตุให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง
   
ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร.วิมล จันทรโรทัย รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมง ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่ จึงมีนโยบายในการเพาะพันธุ์ปลา ซิวข้างขวานเล็กเพื่อปล่อยกลับคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาชนิดนี้ไม่    ให้สูญพันธุ์ และพัฒนาการเลี้ยงให้เป็นปลาเศรษฐกิจส่งออกเพื่อทดแทนการจับจากธรรมชาติ โดยได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง ศึกษาและทดลองเพาะขยายพันธุ์กระทั่งประสบความสำเร็จและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
   
นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงน้ำจืดตรัง เปิดเผยว่า ศูนย์ฯ ได้ทดลองเพาะพันธุ์ปลาซิวข้างขวานด้วยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ และสามารถอนุบาลลูกปลา โดยการใช้อาหารธรรมชาติมีชีวิต อาหารสำเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสายพันธุ์จนมีสีสันสวยงามมากขึ้น
   
ทางด้าน นายสุชาติ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ผู้ทำการวิจัยในเรื่องนี้ ได้กล่าวว่า การเพาะพันธุ์ปลาซิวข้างขวานเล็ก มี 2 วิธี คือ 1) การเพาะพันธุ์ในตู้กระจก ขนาด 45x90x45 เซนติเมตร ระดับน้ำลึก  35 เซนติเมตร ใส่พ่อแม่พันธุ์อัตราส่วน 1:1 ตัวผู้ 3 ตัว ตัวเมีย 3 ตัว โดยจัดวัสดุให้เหมือนสภาพธรรมชาติ ปลูกพรรณไม้น้ำในตู้ให้มีจำนวนเหมาะสม ใช้ระบบน้ำหมุนเวียน ให้ไร แดงเป็นอาหาร วันละ 2 ครั้ง ส่วนวิธีที่ 2) เพาะพันธุ์ในบ่อซีเมนต์ ขนาด 1x2x1 ตารางเมตร ระดับน้ำลึก 50 เซนติเมตร โดยวิธีการเหมือนกับในตู้กระจก เพียงแต่ใส่พ่อแม่พันธุ์ อัตราส่วน 1:1 ตัวผู้ 10 ตัว ตัวเมีย 10 ตัว ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้ เมื่อปลาวางไข่ติดกับพรรณไม้ น้ำหรือหินเกล็ด จะต้องนำพ่อแม่พันธุ์ออก เพื่อ ป้องกันพ่อแม่พันธุ์กินไข่หรือลูกตัวอ่อน ทั้งนี้ ในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์นั้น จะต้องมีลักษณะดี คือ อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ มีน้ำหนักอยู่ในช่วง 0.30-0.60 กรัม ไม่มีบาดแผลหรือเป็นโรค
   
สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจปลาสวยงาม หากหันมาเพาะพันธุ์ปลาซิวข้างขวานเอง หรือจำหน่ายปลาที่ได้จากการเพาะพันธุ์ เพื่อฟื้นฟูจำนวนปลาในธรรมชาติให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เช่นเดิม ก็จะเป็นผลดีต่อวงการปลายสวยงามและระบบนิเวศของธรรมชาติได้ไม่น้อย ทั้งนี้ เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจจะเพาะเลี้ยงปลาซิวข้างขวานเล็ก สามารถติด ต่อขอคำแนะนำได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรังโทร. 0-7527-8164 ในวันและเวลา ราชการ.
วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 24 กรกฏาคม 2552
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM