เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ราคาผลไม้ตกต่ำ จะแก้ไขอย่างไร
   
ปัญหา :
 
 
    ผมเป็นชาวสวนลำไย สวนของผมอยู่ที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันผมมีปัญหาเรื่องการตลาด การขายผลผลิต ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเป็นผู้กำหนดราคาซื้อขายเอง ชาวสวนต้องยินยอมตามเนื่องจากไม่มีอำนาจต่อรองใด ๆ ดังนั้น ปลูกเมื่อได้ผลผลิตแล้วก็จำเป็นต้องขาย บางปีก็พอมีกำไรบ้าง แต่ในบางปีก็ไม่คุ้มทุน จึงขอเรียนถามว่า จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
วิธีแก้ไข :
 
    เกษตรกรไทย ได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตที่มีความสามารถสูง แต่เนื่องจากไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตได้ โดยผลิตได้มากเกินความต้องการของตลาดมาโดยตลอด ครั้นจะส่งไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ ส่วนใหญ่คือ จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และมาเลเซีย ก็มักถูกกีดกัน ซึ่งเมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา สิงคโปร์ตีกลับลำไยจากไทยโดยอ้างว่า มีซีลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในลำไย ทั้ง ๆ มีปริมาณน้อยมาก หรือจะส่งไปที่จีนในปริมาณมากก็มักถูกกีดกันด้วยกำแพงภาษีที่มีอัตราสูงลิ่วจนน่ากลัว แนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน คงหนีไม่พ้นการจัดการระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ร่วมกันวางแผนการผลิตให้ได้ผลผลิตตามความต้องการตลาด ภาครัฐต้องหาตลาดต่างประเทศให้ ยกตัวอย่าง ประเทศอิสราเอล มีสถาบันเพื่อการส่งออก ทำหน้าที่วิจัยตลาดแล้วป้อนข้อมูลกลับไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อเตรียมการผลิตสินค้าป้อนตลาดต่อไป หากมีการดำเนินการอย่างจริงจังด้วยความตั้งใจเพื่อส่วนรวม ปัญหาต่าง ๆ ย่อมแก้ไขได้ในที่สุด แต่ปัจจุบันการแก้ไขดังกล่าวยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน คงต้องใช้เวลาพอสมควรในการแก้ปัญหาที่ซ้ำซากดังกล่าว
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
6
ตำบล / แขวง :
จันทนิมิต
อำเภอ / เขต :
เมือง
จังหวัด :
จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
22000
ภาค :
ภาคตะวันออก
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน : วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2545 ปีที่ 14 ฉบับที่ 295
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM