เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ปลูกมะนาววงบ่อ 170 วง
   
ปัญหา :
 
 
เป็นที่ทราบกันว่าการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์มีข้อดีตรงที่ผู้ปลูกสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้ อาทิ การให้ปุ๋ย การให้น้ำ ฯลฯ เพียงแต่ผู้ปลูกจำเป็นต้องมีความเอาใจใส่ที่ดี ถึงจะประสบผลสำเร็จ
   
อย่างเช่น คุณธนวัฒน์ รัตนถาวร เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ปลูกมะนาวใน วงบ่อซีเมนต์ จำนวน 170 วงบ่อ โดยเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 และต้นมะนาวมีความสมบูรณ์เต็มที่ในช่วงเดือนตุลาคม 2551 และได้บังคับให้ต้นมะนาวออกในช่วงฤดูแล้งขายผลผลิตมะนาวได้ตั้งแต่ราคาผลละ 1 บาท จนถึงราคาแพงที่สุดผลละ 6 บาทเมื่อช่วงเดือนเมษายน 2552 ที่ผ่านมา ใช้เวลาปลูกเพียงปีเศษได้เงินทุนคืนและกำไรบางส่วน
   
คุณธนวัฒน์ จะใช้วิธีการวางวงบ่อซีเมนต์แบบแถวเดี่ยวโดยใช้ระยะระหว่างต้น 3 เมตร และระยะระหว่างแถว 4 เมตร วัสดุที่ใช้ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์นับว่ามีความสำคัญมาก
   
จะมีการตีพรวนดินให้มีความร่วนซุย 1-2 รอบ หลักจากนั้นจะทำการผสมปุ๋ยคอกเก่าหรือปุ๋ยหมักหรือเปลือกถั่วเขียวคลุกเคล้ากับดินให้ดี หลังจากนั้นตักวัสดุปลูกใส่ในวงบ่อซีเมนต์ให้พูนแบบหลังเต่า (โดยทั่วไปแล้ววัสดุที่จะใช้ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์นั้นจะเน้นในเรื่องของการระบายน้ำที่ดีและมีอินทรียวัตถุสูง ดังนั้นสัดส่วนของวัสดุปลูกที่เหมาะสมคือ หน้าดิน : ขี้วัวเก่า : เปลือกถั่วเขียว  = 3:1:2)
   
และที่ต้องเน้นเป็นพิเศษก็ คือขณะที่ใส่วัสดุปลูกลงในวงบ่อนั้นจะต้องขึ้นไปเหยียบวัสดุขอบ  วงบ่อส่วนบริเวณ ตรงกลางวงบ่อไม่ ต้องเหยียบ เมื่อนำต้นมะนาวพันธุ์แป้น   ดกพิเศษมาปลูกในวงบ่อแล้วควรจะมีการปักไม้หลักให้กับต้นมะนาวเพื่อไม่ให้    ต้นโยก ระบบการให้น้ำจะใช้ระบบน้ำแบบ มินิสปริงเกอร์, ระบบน้ำหยด, ระบบน้ำ    พุ่ง ฯลฯ แล้วแต่ความสะดวกแต่ระบบการให้น้ำในการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์นับว่ามีความสำคัญมาก
   
เคล็ดลับในการผลิตมะนาวฤดูแล้งในวงบ่อซีเมนต์จะเน้นในการเด็ดหรือ  ตัดผลมะนาวในช่วงฤดูฝนหรือมะนาวปีออกให้หมดไม่ต้องเสียดาย เพื่อไม่ให้ เป็นภาระกับต้น และเพื่อให้ต้นมะนาว  มีความสมบูรณ์มากที่สุด ในช่วงเดือนกันยายนจะต้องงดการให้น้ำกับต้นมะนาวโดยใช้ผ้าพลาสติก คลุมต้นเป็นเวลานานประมาณ  4-5 วันหรือเกษตรกรบางรายอาศัยจังหวะที่ฝนทิ้งช่วงก็ได้ เมื่อใบมะนาวเหี่ยว เริ่ม ให้น้ำอย่างเต็มที่ทุกวัน ต้นมะนาวจะกลับ    มาสดชื่นและไม่นานก็จะแตกใบอ่อน พร้อมดอก.

วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคเหนือ
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2552
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM