เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ปลูกขนุน ผลที่ได้ฉ่ำน้ำและไม่หวาน
   
ปัญหา :
 
 
    ผมได้ติดตามผลงานหนังสือเทคโนโลยีชาวบ้านมาตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงทุกวันนี้ จดหมายฉบับนี้เป็นฉบับแรก ขอเรียนถามปัญหา ขอถามว่า ผมปลูกขนุนพันธุ์ทองประเสริฐไว้รอบบ่อน้ำไว้หลายต้น พอผลแก่จัดเมื่อเก็บมาผ่าพบว่า ฉ่ำน้ำมาก และรสชาติไม่หวาน จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
วิธีแก้ไข :
 
    สาเหตุที่ขนุนฉ่ำน้ำและรสชาติไม่หวาน เนื่องจากได้รับน้ำมากเกินไปและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ วิธีแก้ไข ทำได้ดังนี้ ควรระบายน้ำออกจากบริเวณใกล้เคียงกับต้นขนุนด้วยวิธีขุดร่องตื้น ๆ ป้องกันน้ำขังแฉะบริเวณโคนต้น หรือลดระดับน้ำในบ่อบริเวณใกล้เคียงลงบ้าง อย่าให้รากขนุนได้รับน้ำในปริมาณมากตลอดเวลา จากนั้นจึงให้ปุ๋ย สูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 อัตราครึ่งกิโลกรัม หรือหนึ่งกิโลกรัม ต่อต้น ใส่ด้วยวิธีเซาะร่องตื้น ๆ เป็นวงกลม รอบทรงพุ่ม ห่างจากโคน ประมาณ 75 เซนติเมตร กลบดินบาง ๆ และรดน้ำตาม หากคุณปฏิบัติได้ตามคำแนะนำข้างต้น ขนุนจะมีรสหวาน และไม่ฉ่ำน้ำจนแฉะ ปุ๋ยสูตรที่แนะนำจะมีโพแทสเซียมหรือปุ๋ยตัวท้ายสูง ซึ่งธาตุโพแทสเซียมจะมีบทบาทในกระบวนการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลจากใบไปสู่ผลได้ดีขึ้น ผลไม้ย่อมจะมีรสหวานมากขึ้นตามไปด้วย
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
การเคหะท่าทราย
ตำบล / แขวง :
ทุ่งสองห้อง
อำเภอ / เขต :
หลักสี่
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10210
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
เทคโนโลยีชาวบ้าน :วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2545 ปีที่ 14 ฉบับที่ 294
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM