เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ


รายละเอียดข้อมูล
เรื่อง :
ตัดวงจรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล กรมการข้าวร้องขอ ชะลอปลูกข้าว
   
ปัญหา :
 
 

การพักนาไม่ปลูกข้าวจะเป็นการตัดวงจรชีวิตของทั้งโรคไวรัสและเพลี้ยกระโดดสี น้ำตาล ที่เป็นแมลงพาหะด้วย นอกจากนั้นควรเปลี่ยนพันธุ์ข้าวทุก 4 ฤดู และใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมากกว่า 1 พันธุ์ เพื่อลดความเสี่ยง...

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีมาตรการในการควบคุมการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรง โดยสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าวเข้าไปทดสอบการใช้สารฆ่าแมลง โดยเพิ่มอัตราการใช้สารเป็น 2-3 เท่าของอัตราปกติ แต่ไม่สามารถควบคุมการระบาดลงได้จนถึงระดับที่น่าพอใจ ซึ่งสาเหตุหนึ่งเพราะยังมีการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากรายงานของศูนย์อำนวยการควบคุมกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบว่าขณะนี้มีพื้นที่การระบาดแล้วกว่า 2 ล้านไร่ ใน 14 จังหวัด คือ พิษณุโลก อ่างทอง อุทัยธานี นนทบุรี กำแพงเพชร ปทุมธานี นครสวรรค์ สิงห์บุรี พิจิตร ชัยนาท เพชรบูรณ์ ลพบุรี สุพรรณบุรี และนครนายก ดังนั้น แนวทางหยุดการระบาดได้โดยการตัดพืชอาหารของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้ลดลง ด้วยการชะลอการปลูกข้าวในฤดูถัดไปอย่างน้อย 1 เดือน หรือเลื่อนการปลูกข้าวออกไปจนกว่าจะไม่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอพยพเข้ามาในพื้นที่ โดยการสังเกตจากแมลงที่มาเล่นไฟมีจำนวนน้อย และยังพบโรคไวรัส 2 ชนิดในนาข้าว คือโรคใบหงิก (โรคจู๋) และโรคเขียวเตี้ย

"การพักนาไม่ปลูกข้าวจะเป็นการตัดวงจรชีวิตของทั้งโรคไวรัสและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ที่เป็นแมลงพาหะด้วย นอกจากนั้นควรเปลี่ยนพันธุ์ข้าวทุก 4 ฤดู และใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมากกว่า 1 พันธุ์ เพื่อลดความเสี่ยง เช่น ข้าวพันธุ์ กข29 และ กข31 ส่วนเกษตรกรรายใดที่ปลูกข้าวไปแล้วไม่ควรใช้สารอะบาเม็กติน และสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (ยาน็อก) เนื่องจากเป็นสารที่มีพิษต่อศัตรูธรรมชาติต่างๆ เช่น มวนเขียวดูดไข่ แมงมุม ส่งผลให้ระบบนิเวศในนาข้าวเสียสมดุลซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอยู่จนถึงขณะนี้" อธิบดีกรมการข้าวกล่าว.

วิธีแก้ไข :
 
ที่อยู่
 
หมู่บ้าน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
ภาค :
ภาคกลาง
แหล่งข้อมูล
 
แหล่งที่มา :
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐวัน พฤหัส ที่ 7 มกราคม 2553
 

ย้อนกลับ


   
วัตถุประสงค์โครงการ
   
จำแนกปัญหาตามภูมิภาค
จำแนกปัญหาตามจังหวัด
จำแนกปัญหาตามประเภท
สืบค้นตามชื่อเรื่องแบบใช้คีย์เวิร์ด
สรุปภาพรวมของปัญหา
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่ภูมิภาค
สรุปประเภทปัญหาตามแผนที่จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศเกษตร
เกษตรพลิกฟื้นชาติ
สารพันความรู้
กรมส่งเริมการเกษตร
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนังสือพิมพ์มติชน
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:07 PM