รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Concrete Cement ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
วิธีจัดการผงซีเมนต์ที่เหลือทิ้งในเตาเผาปูน
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Cement kiln dust treatment system and method
ผู้ประดิษฐ์ :
D’Amico Peter [US]; Poling Christopher [US]; Lesniak Thomas [US]
เลขที่สิทธิบัตร :
US 8,876,967
บทคัดย่อ (ไทย) :
วิธีจัดการผงซีเมนต์เหลือทิ้งในเตาเผาในโรงผลิตปูนเม็ด ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญคือ การให้ความร้อนกับผงซีเมนต์ที่เก็บจากเตาเผาปูนจนถึงอุณหภูมิที่โลหะหนักระเหยเป็นไอแยกออกมา และใช้ของเหลวที่มีส่วนประกอบของโลหะอัลคาไลน์เอิร์ทพอลิซัลไฟด์เพื่อให้เกิดอนุภาคโลหะหนักแยกเก็บไว้ กรรมวิธีนี้ช่วยแยกโลหะหนักออกจากผงซีเมนต์ และสามารถนำผงซีเมนต์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
บทคัดย่อ (Eng) :
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ