รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
กระบวนการรีไซเคิลพลาสติกเหลือทิ้ง
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Process for waste plastic recycling
ผู้ประดิษฐ์ :
Guffey, Frank D. and Barbour, Floyd Alan
เลขที่สิทธิบัตร :
US 6,861,568
บทคัดย่อ (ไทย) :
กระบวนการรีไซเคิลหรือย่อยสลายพลาสติกเหลือทิ้ง โดยใช้การละลายด้วยน้ำมันร้อน (hot oil) และอนุมูลอิสระเป็นสารตั้งต้น เช่น โพลิไวนิลคลอไรด์ หรือโพลิยูรีเทน ซึ่งได้ผลดีที่อุณหภูมิต่ำ ปฏิกิริยาการย่อยสลายด้วยความร้อน(pyrolysis) ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.ที่อุณหภูมิ 375°C ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น สารที่ผ่านการกลั่น ถ่านโค๊ก และน้ำมัน
บทคัดย่อ (Eng) :
A process for recycling or decomposing waste plastic where such wasteplastic is decomposed in a diluent such as hot oil through actions involvingfree radical precursor, such as polyvinyl chloride or polyurethane, is achievedat low temperature. The thermal decomposition (or pyrolysis) reaction is forabout 1 hour at 375.degree. C., and useable products, such as distillate, coke, and oilare recovered. Additionally the diluent may be recycled within the process.
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ