รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
การติดตั้งอุปกรณ์รีไซเคิลแผ่นพลาสติกชนิดโพลีโอลิฟิน
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Laminar polyolefine plastic material recycling installation
ผู้ประดิษฐ์ :
Cases, Josep Peruga
เลขที่สิทธิบัตร :
US 6,644,572
บทคัดย่อ (ไทย) :
อุปกรณ์การรีไซเคิลวัสดุที่เป็นแผ่นพลาสติกชนิดโพลิโอลิฟิน ประกอบด้วยเครื่องมือในการบดหรือฉีกวัสดุพลาสติก อุปกรณ์คัดแยกวัสดุที่มีความหนาแน่นสูง วงล้อในการหมุนบด และถังแยกน้ำซึ่งมีรูปล่อยน้ำด้านล่าง และภาชนะในการนำวัสดุลงสู่ด้านล่าง นอกจากนี้ยังมีปั๊มซึ่งต่อกับรูปล่อยน้ำ อุปกรณ์หลายๆ ส่วนสามารถถอดประกอบได้ เพื่อให้เหมาะสมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการไหลของน้ำและวัสดุที่ไหลผ่านเข้าออก รวมทั้งมอเตอร์ที่ปรับความแรงได้หลายระดับ ซึ่งจะทำให้เกิดอัตราการไหลที่แตกต่างกัน
บทคัดย่อ (Eng) :
Equipment for the recycling of polyolefinic plastic sheeting material that comprises: breakers (6) for plastic material; separating devices (10) for separating material of higher density; crusher mills (26); and water separating tanks (62, 68), with a lower outlet and with a feeder that carries the material to the bottom (72) of the tank (62, 68); the equipment also comprises a pump (78) connected to the outlet (74) and equipped with an outlet (80); several movable devices (82) suitable for promoting suction flow of this water and materials through the inlet (76) and a propulsion flow through the outlet (80); and a motor (84) of variable speed suitable for driving the movable devices (82), such that a variation in the speed causes a variation in the flow rate of the flows.
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ