รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
กระบวนการรีไซเคิลพลาสติกเหลือทิ้ง
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Process for recycling plastic waste
ผู้ประดิษฐ์ :
Bauer, Siegfried
เลขที่สิทธิบัตร :
US 5,780,696
บทคัดย่อ (ไทย) :
กระบวนการรีไซเคิลพลาสติกเหลือทิ้งที่มีส่วนประกอบหลัก 1 ชนิดหรือมากกว่าที่เป็นโพลิไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี) โดยจะนำพลาสติกเหลือทิ้งมาผสมกับน้ำมัน(heavy oil) ในถังปฏิกิริยาภายใต้สภาวะเฉื่อยที่อุณหภูมิอย่างต่ำ 300°C ซึ่งจะแยกกรดไฮโดรคลอริกออกมา รวมทั้งก๊าซบางส่วนจะถูกสกัดออกมาในช่วงอุณหภูมิอย่างต่ำ 400°C จากนั้นสารที่อยู่ในถังปฏิกิริยาจะถูกทำให้เย็น และแยกส่วนที่เป็นของแข็งออกมา รวมทั้งกรดไฮโดรคลอริก ถ่านโค๊ก ก๊าซไฮโดรคาร์บอนและน้ำมันต่างๆ
บทคัดย่อ (Eng) :
The invention relates to a process for recycling waste which consists essentially of one or more plastics comprising polyvinyl chloride (PVC), in which: the waste is mixed with a heavy oil, in a reactor under an inert atmosphere, at an internal temperature of at least 300.degree. C., and the hydrogen chloride (HCl) which is evolved is collected; the contents of the reactor are then cracked at a temperature of at least 400.degree. C., and at least part of the gases which are evolved are extracted from the reactor; the contents of the reactor are then cooled and the residual solid product is collected. HCl, coke, hydrocarbon gases and various oils are thus mainly obtained.
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ