รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
วิธีและอุปกรณ์สำหรับรีไซเคิลขยะพอลเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Method of recycling unsaturated polyester resin waste and recycling apparatus
ผู้ประดิษฐ์ :
Kubota; Shizuo (Wakayama, JP), Ito; Osamu (Wakayama, JP), Miyamoto; Hiroyuki (Wakayama, JP)
เลขที่สิทธิบัตร :
US 5,620,665
บทคัดย่อ (ไทย) :
วัสดุเหลือทิ้งจำพวกพอลิเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัวจากแหล่ง เช่น อุตสาหกรรมกระดุม ผลิตภัณฑ์พลาสติกเสริมเส้นใยที่มีใยแก้ว ถูกรีไซเคิลด้วยวิธีทางเคมี โดยใช้ไกลคอลย่อยสลายพอลิเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิ่มภายใต้ความดันจนได้ไกลคอลิก ซึ่งเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมหรืสารตั้งต้นสำหรับสังเคราะห์พอลิเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัวหรือพอลิยูรีเทนขึ้นกับสารที่ใช้ทำปฏิกิริยา
#patent #สิทธิบัตร #แปรใช้ใหม่พอลิเอสเทอร์เรซิน #Recycle #Recycling #PolyesterResin #glycol #ไกลคอล
บทคัดย่อ (Eng) :
Provided are a method which can recycle waste by chemically treating unsaturated polyester resin waste resulting from manufacturing of buttons or waste of fiber reinforced plastic products containing glass fiber, for example, and obtaining industrially useful raw material, and an apparatus for carrying out the method. Namely, unsaturated polyester resin waste is degraded with glycol, to obtain glycolic raw material. This degradation is preferably made under a pressure. It is possible to synthesize unsaturated polyester resin by reacting this glycolic raw material with unsaturated dibasic acid and saturated dibasic acid. It is also possible to synthesize polyurethane resin by reacting the glycolic raw material with a diisocyanate compound.
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ