รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
พอลิเอสเทอร์พอลิออลจากพอลิเมอร์รีไซเคิลและขยะอย่างขวดเครื่องดื่มพลาสติก
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Polyester polyols from recycled polymers and waste streams
ผู้ประดิษฐ์ :
Tabor Rick [US]; Vrabel Eric David [US]; Beatty Matthew J [US]; Spilman Gary E [US]; Rogers Kevin An
เลขที่สิทธิบัตร :
US 9,951,171
บทคัดย่อ (ไทย) :
พอลิเอสเทอร์พอลิออล ผลิตจากเทอร์มอพลาสติกพอลิเอสเทอร์ เช่น พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตใหม่หรือรีไซเคิลหรือผสมกัน โดยใช้ความร้อนและไกลคอลได้สารตัวกลางที่ถูกย่อยแล้ว และนำไปทำปฏิกิริยากับพอลิเมอร์ที่ย่อยได้ที่ได้จากขยะพลาสติกรีไซเคิล เช่น ขวดเครื่องดื่มพลาสติก #พอลิเอสเทอร์พอลิออลที่ได้ประกอบด้วยพอลิแอซิดที่ถูกย่อยด้วยไกลคอลและพอลิเมอร์ที่ย่อยได้ กรรมวิธีผลิตนี้เป็นวิธีการทางเลือกแบบยั่งยืนนอกจากวิธีทางชีวเคมีหรือปิโตรเคมี สำหรับ#พอลิเอสเทอร์พอลิออลที่ได้สามารถนำไปใช้ผลิตพอลิยูรีเทนต่อไป
บทคัดย่อ (Eng) :
The present invention relates to polyester polyols made from aromatic polyacid sources such as thermoplastic polyesters. The polyols can be made by heating a thermoplastic polyester such as virgin polyethylene terephthalate, recycled polyethylene terephthalate, or mixtures thereof, with a glycol to give a digested intermediate which is then reacted with a digestible polymer, which can be obtained from various recycle waste streams. The polyester polyols comprise a glycol-digested polyacid source and a further digestible polymer. The polyester polyols provide a sustainable alternative to petrochemical or biochemical based polyester polyols.
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ