รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Plastic Polymer Composite ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
วิธีและระบบอัตโนมัติสำหรับเก็บรวบรวมขยะพลาสติกในทะเล
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Method and automated collection system for Marine plastic debris
ผู้ประดิษฐ์ :
Nicholas P. De Luca [US]
เลขที่สิทธิบัตร :
US 10,046,983
บทคัดย่อ (ไทย) :
A plastic debris collection system intended for marine use is disclosed. The system includes: a buoyant ring structure; various surface sheathings of plastic disposed on the buoyant ring structure and configured to be joined to a plastic debris; and a heating device disposed on the buoyant ring structure and configured to heat and join the plastic debris to one of the various surface sheathings of plastic.
#PlasticWaste # PlasticDebris #MarineEnvironment #WasteCollectionSystem
บทคัดย่อ (Eng) :
ระบบเก็บรวมรวมขยะจำพวกเศษพลาสติกสำหรับใช้ในทะเล ประกอบด้วยโครงสร้างวงแหวนลอยน้ำได้ พื้นผิวด้านนอกหุ้มด้วยพลาสติกหลายชนิด และอุปกรณ์ให้ความร้อนสำหรับหลอมเศษพลาสติกติดกับพลาสติกที่หุ้มผิวด้านนอกตามชนิดของพลาสติก การแยกเศษพลาสติกจากสิ่งแวดล้อมอื่นในทะเลและแยกชนิดพลาสติกใช้ภาพจากกล้องและระบบคอมพิวเตอร์
#ขยะพลาสติก #เศษพลาสติด #สภาพแวดล้อมทางทะเล #ระบบเก็บรวมรวมขยะ
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ