ӹѡش

พิมพ์ชื่องานวิจัย หรือชื่อผู้เขียน  


รายการที่ 1 ถึง 25 จากที่พบ 26 รายการ     
ลำดับ
รายชื่อเอกสารรายงานการศึกษาวิจัย/ชื่อผู้เขียน
 
1
การเคลือบหนังงู
  ชื่อผู้เขียน : พิมพวัลคุ์ วัฒโนภาส  
    เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล  
2
การใช้กากดินทำผลิตภัณฑ์เซรามิก
  ชื่อผู้เขียน : สุทธิชัย ทีปประสาน  
3
การทดสอบแบตเตอร์รี่ชนิดน้ำ (WATER BATTERY)
  ชื่อผู้เขียน : เกรียงไกร โซวเจริญสุข  
    ชัชชัย นบธีรานุภาพ.  
4
การทำภาพเหมือนด้วยเม็ดดินสี (เลียนแบบการปักผ้าครอสติช)
  ชื่อผู้เขียน : วิเวก อรุณรัตน์  
5
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ชำรุดให้มีคุณค่า
  ชื่อผู้เขียน : วินัต สุนทรวุฒิคุณ  
6
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกจากไชนาสโตนจังหวัดลำปาง
  ชื่อผู้เขียน : กรมทรัพยากรธรณี และกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
7
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณ BOD
  ชื่อผู้เขียน : พัชรียา ฉัตรเท  
8
การวิจัยและพัฒนาเนื้อดินหล่อและเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดราชบุรี
  ชื่อผู้เขียน : วรรณา ต. แสงจันทร์  
9
การวิจัยและพัฒนาสีเซรามิกชนิดสปิเนลสีน้ำเงินและสีชมพู
  ชื่อผู้เขียน : วรรณา ต. แสงจันทร์  
10
การศึกษาทดลองเพื่อพัฒนาวิธีการหาปริมาณฟลูออไรด์ในอากาศและน้ำเสีย
  ชื่อผู้เขียน : พัชรียา ฉัตรเท  
11
การสร้างโปรแกรมหาค่ากระแสต่อเนื่องการสูญเสียพลังงานความต้านทานความร้อนของสายไฟฟ้า
  ชื่อผู้เขียน : เกรียงไกร โซวเจริญสุข  
    ชัชชัย นบธีรานุภาพ  
12
การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดอาหารหวาน-อาหารว่างของไทย
  ชื่อผู้เขียน : สุมาลี เติมใจ  
13
การออกแบบลวดลายเพื่อการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิก
  ชื่อผู้เขียน : พรทิพย์ เวียงอำพล  
14
เคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์เชิงอนุรักษ์ของเครื่องเคลือบดินเผาจังหวัดราชบุรี
  ชื่อผู้เขียน : ลดา พันธ์สุขุมธนา  
15
โครงการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออก
  ชื่อผู้เขียน : พิมพวัลคุ์ วัฒโนภาส  
    พรทิพย์ เวียงอำพล ,วิเวก อรุณรัตน์ , สุมาลี เติมใจ  
16
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาดินในท้องถิ่นของศูนย์ศิลปาชีพเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบการผลิต
  ชื่อผู้เขียน : พิมพวัลคุ์ วัฒโนภาส  
    สุทธิชัย ทีปประสาน ,เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล  
17
ดอกบัวเซรามิก
  ชื่อผู้เขียน : พรทิพย์ เวียงอำพล  
18
เทคนิคการใช้นิ้วมือตกแต่งภาพลวดลายดอกไม้ด้วยสีบนเคลือบ
  ชื่อผู้เขียน : วินัต สุนทรวุฒิคุณ  
19
เทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์ดอกไม้เซรามิกด้วยสีบนเคลือบโดยวิธีแอร์บรัช
  ชื่อผู้เขียน : ภาณุพงศ์ หลาบขาว  
20
เทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์รูปสัตว์เซรามิกแบบผิวด้าน
  ชื่อผู้เขียน : ภาณุพงศ์ หลาบขาว  
21
เทคนิคการหล่อน้ำดินสี 2 ชั้นและการแกะสลักตกแต่ง
  ชื่อผู้เขียน : วิเวก อรุณรัตน์  
22
รูปลอกบนเคลือบ
  ชื่อผู้เขียน : สุมาลี เติมใจ  
    สุทธิชัย ทีปประสาน.  
23
ลูกไม้เซรามิก
  ชื่อผู้เขียน : ลดา พันธ์สุขุมธนา  
24
วิธีที่เหมาะสมในการวิเคราะห์หาปริมาณไซยาไนด์และวิธีการกำจัดไซยาไนด์ในน้ำทิ้งของโรงงานชุบโลหะ
  ชื่อผู้เขียน : พัชรียา ฉัตรเท  
25
ศิลปะการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
  ชื่อผู้เขียน : พรทิพย์ เวียงอำพล  

หน้าที่  1 | 2    


   
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ/ประโยชน์
ที่ได้รับ
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล
ผู้บริหารโครงการและบุคลากร
ภายใต้โครงการ
สืบค้นจากประเภทเอกสาร
  ประเมินผลงานวิชาการ
เพื่อปรับระดับตำแหน่ง
  รายงานการวิจัย
  ไม่ระบุประเภท
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
÷Ե¡Էʵԡ
ԷشҹԷʵ෤ ¡
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, August 13, 2014 6:08 PM