เลือกประเภทวัสดุ  ประเภทเอกสาร  เรียงตาม  

[ชื่อเรื่องภาษาไทย]
เรื่องที่ 1 - 4 จากที่พบ 4 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
1.
Automatic waste recycling machine and disposal system / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
2.
Biodiesel production from waste frying oil using waste animal bone and solar heat / Journal
3.
Polystyrene recycling process / Patent
อ่านบทความฉบับเต็ม
4.
Recycling and recovery routes of plastic solid waste (PSW): A review / Journal
หน้าที่ [1]

Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM

สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ