เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ชื่อเรื่อง :
เคลือบเซรามิก เคลือบผลึก และเคลือบที่มีลักษณะพิเศษ
ผู้แต่ง :
ลดา พันธุ์สุขุมธนา
ผู้แต่งร่วม :
    -
สังกัด :
สำนักเทคโนโลยีชุมชน
ประเภทสิ่งพิมพ์ :
เอกสารประกอบการอบรม โครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิกเพื่อการรับรองมาตรฐาน” ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กลุ่มเฮือนปฏิมา ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
[อ่านบทความฉบับเต็ม]


ย้อนกลับ       

 
   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ

 


สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:36 PM