พิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้แต่งที่ต้องการ

หมายเหตุ
    อ่านบทความฉบับเต็ม ให้คลิกที่ชื่อเรื่อง
    ดูรายการบรรณานุกรม เช่น ผู้เขี่ยน วันที่ ... ให้คลิกที่ดูรายละเอียด

เรื่องที่ 1 - 25 จากที่พบ 901 เรื่อง

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
ความหมายในใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องทดสอบแรงดึง-แรงกด 
2
รับประทานอาหารอย่างไร ดวงตาสดใสแข็งแรง 
3
หูฟัง และความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน 
4
ฉลากน้ำดื่มบอกอะไร 
5
เกณฑ์การตัดสินสำหรับการประเมินความสอดคล้อง และการรายงานความสอดคล้องสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ ตาม ISO/IEC 17025 : 2017 - ตอนที่ 1 
6
เชื้อรา: มลพิษภายในอาคาร 
7
แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับ coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
8
โควิด-19 ป้องกันง่ายกว่าป้องปราม 
9
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโควิด-19 (COVID-19) 
10
10 ประโยชน์ที่คุณอาจไม่รู้ของ “สับปะรด” 
11
Bioplastics พลาสติกที่ย่อยสลายได้ ? 
12
การวัดความผิดพลาดกำาลังขยายของเครื่องวัดขนาดชิ้นงานอุตสาหกรรม (Magnification Measurement Error of Profile Projector) 
13
การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสารสนเทศพร้อมใช้ ออนไลน์ 
14
โรลออน ผลิตภัณฑ์….ระงับ “กลิ่นกาย” 
15
ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP 
16
สติ๊กเกอร์ 
17
ทำความรู้จัก “โรคซึมเศร้า” 
18
หลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหาร 
19
เรียนรู้การบริโภคข่าวสาร ความรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน 
20
Digital Literacy เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ 
21
ผลไม้เล็กๆ...แต่คุณค่าไม่เล็ก 
22
๑๐ นวัตกรรมเคมี เปลี่ยนแปลงโลก 
23
ของเสียจากห้องปฏิบัติการที่เรา (อาจ) มองข้าม 
24
การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 
25
วิธีการยืดอายุดอกไม้ให้นานขึ้น ด้วยของใกล้ตัว 

หน้าที่ [1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16...37


ย้อนกลับ

 ท่านสามารถสืบค้นบทความจากวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการฉบับแรกถึงฉบับปัจจุบันได้
      โดยคลิกที่นี่หรือคลิกที่เมนู "วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ"
   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
บทความวิทยุกระจายเสียง
วารสารผลงานวิชาการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความสาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สืบค้นเอกสารทางวิชาการ
สืบค้นเอกสารผลงานที่เสนอประเมิน
สิ่งพิมพ์ของ วศ. ในอดีต
รายชื่อโครงการวิจัยปี 55-ปัจจุบัน (Intranet)
สืบค้นบทความที่บุคลากร วศ.
เป็นผู้เรียบเรียงไว้ทุกประเภท
เช่น สาระน่ารู้ บทความวิทยุ
บทความจากวารสาร วศ.
โดยพิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้เรียบเรียง
ที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิก
ตกลง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักหอสมุดฯ
   
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.
   
สืบค้นผลงานของหน่วยงาน

 


สถิติจาก truehits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Wednesday, March 18, 2020 8:45 PM